Skip links

2019: L’any de nomenar un bon director de continguts?

Potser alguna cosa sigui ineludible: continuarem veient el ritme accelerat de transformació a les sales de redacció de tot el món en 2019.

Ja queden pocs editors i periodistes que qüestionin la importància dels dispositius mòbils en la lectura de notícies. Cada vegada hi ha més quantitat de lectors que consumeixen notícies i informació en els seus telèfons mòbils.

Quan començava a dirigir tallers en les redaccions de mitjans a nivell mundial, els feia la següent pregunta: Quants dels seus subscriptors estan llegint ara els seus continguts al telèfon? En els quatre continents, el nombre sol oscil·lar entre el 65 i el 85 per cent. De fet, això és significatiu i revelador quan es tracta de com els editors han de transformar les seves redaccions per a convertir- se en plataformes de contingut digital adaptades principalment a plataformes mòbils.

La importància d’introduir un “director de continguts”
Aquesta transformació requereix la presència d’un “director de continguts” a la sala de redacció, en tot moment. Quin és el paper del director de continguts? Al meu entendre, aquest “Director de continguts” és una espècie de policia de trànsit que rep les històries, les ha valorat i decideix com es reproduiran de principi a fi: Comencem amb una notificació? Quins són els components per promoure la història en xarxes socials? Què hi ha de les actualitzacions que es faran durant el dia? Finalment, en una redaccióó moderna, la història es desenvoluparà en diverses plataformes, inclosa la plataforma impresa. Però no totes les històries necessiten tenir un correlat per a l’edició impresa.

Visualitzo aquestes històries tenint cames curtes o llargues. Les històries amb cames llargues poden tenir un correlat imprès, no necessàriament publicat el mateix dia en què apareixen en línia. No obstant això, el més important en aquest procés, i això serà clau per a l’èxit de les publicacions en 2019, és el periodista que complirà la funció de “Director de continguts” ja que serà qui treballarà al costat de reporters i editors per explorar el potencial de narració visual, mòbil i lineal de les històries.

Llegim històries en dispositius mòbils de manera diferent a com llegim una història publicada a l’edició impresa (aquest va ser el tema principal de la meva predicció per a 2018 i hem vist un augment en la quantitat d’històries que ara es compten amb un fil conductor). Quan una història es presenta de manera lineal, la narrativa de text i les imatges visuals apareixen en un continu, exactament igual a la forma en què ens comuniquem quan s’envia un missatge de text. Llegim i veiem.

Els “Directors de continguts” poden tenir diferents noms com “editor d’assignacions” o fins i tot “pilots”, un terme preferit entre els editors alemanys i escandinaus. Independentment de quin sigui el seu nom, la funció és la d’identificar el contingut al principi del procés, treballar amb equips petits per administrar la història al llarg del dia i assegurar-se que les històries s’actualitzin periòdicament si així correspongués.

Amb el sorgiment de la figura del “director de continguts”, ve un concepte que també crec que serà bastant popular en 2019: la idea de compartir històries i no concentrar-se en les edicions. Els editors i periodistes tradicionals estan capacitats per treballar en edicions que tenen un moment de tancament, com en el diari de demà o en la transmissió de notícies d’aquesta tarda. En l’entorn mòbil actual, hem de concentrar-nos en les històries i seguir-les en el transcurs d’un cicle de notícies. No hi ha planificació d’una edició com a tal. Els “Directors de continguts” donen seguiment entre tres i cinc històries alhora, la qual cosa és la raó per la qual una redacciói ha de capacitar la major quantitat possible de “Directors de continguts”.

Sense cap dubte, el “director de continguts” serà la persona que contractarà, capacitarà i donarà autoritat a la redacció per a 2019 i més enllà. Serà difícil afirmar que una sala de redacció estigui en procés de transformació sense que aquesta persona clau canviï la forma en què es selecciona i presenta el contingut en un entorn de notícies multiplataforma.

 

Per Mario García, consultor i dissenyador de mitjans digitals / Garcia Media