Skip links

Un 75% d’empreses espanyoles consideren molt efectiu el Màrqueting de Continguts

A l’hora de crear i posar en marxa l’estratègia de Màrqueting de Continguts, fins a un 47% de les empreses externalitza aquests serveis, atès que reconeixen la necessitat de recolzar en un proveïdor especialitzat per obtenir millors resultats. És una dada que es desprèn de l’IV Informe de Màrqueting de Continguts a Espanya, realitzat per hoyreka !, que detalla les novetats i tendències del sector.

L’impacte del Content Màrqueting a la inversió
Les empreses cada vegada estan més conscienciades de la importància del mesurament de l’impacte del Content Màrqueting en la inversió realitzada. Aquesta conclusió s’extreu del següent dada: el 63% dels enquestats duen a terme un mesurament del retorn de la inversió en Màrqueting de Continguts . Aquesta xifra ha augmentat en un 11% respecte a les dades obtingudes l’any passat (52%).

Publicar en blogs externs a l’empresa aporta més visibilitat de marca i reconeixement
Així mateix, el 36% dels enquestats aposten per la difusió en blocs externs a l’empresa, a causa del impacte positiu que tenen en el reconeixement i la visibilitat de marca, i per millorar l’estratègia i resultats de posicionament web.

El nivell de satisfacció dels enquestats es manté en línia amb el de l’any passat, ja que el 75% dels enquestats qualifiquen de notable o excel•lent el seu nivell de efectivitat . L’any 2018 ha augmentat en un 14% el nombre d’empreses que inverteixen més de 1.000 € / mes en Màrqueting de Continguts.

En definitiva, les empreses espanyoles inverteixen més en Màrqueting de Continguts causa de l’alt grau de satisfacció percebut i la correlació entre la inversió realitzada amb les vendes obtingudes.

Antonio Gimeno , CEO i cofundador de hoyreka !, assegura:

La planificació estratègica del Màrqueting de Continguts, juntament amb una combinació efectiva de la tecnologia i la creativitat en els projectes, permetrà augmentar el ROI. (Infografia: Reason Why)

NOTA: El Butlletí de l’AMIC us ofereix complet el IV Informe de Màrqueting de Continguts a Espanya. CLIQUEU AQUÍÍ

Per: Reason Why
Font imatge: Reason Why