Skip links

Dircom

La comunicació mòbil

La comunicació mòbil

Sota la coordinació d’Alba Silva-Rodríguez i Carlos Toural-Bran, professors de la Universitat de Santiago de Compestel, i Oscar Westlund, professor a la