Skip links

Compleix el vostre Email Màrqueting amb el nou Reglament General de Protecció de Dades de la UE?

Encara que porta en vigor des del 2016, el proper mes de maig de 2018 es començarà a aplicar el nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) a la UE. Per a aquest moment, totes les empreses pertanyents a la UE, grans o petites, han de complir amb aquest reglament. En cas de no fer-ho, les multes poden ser enormes.

Està el vostre Email Màrqueting complint el RGPD? Aquest reglament implica una sèrie de canvis que has d’aplicar, si no ho has fet ja, a la manera com gestiones les dades i informes al subscriptor.

Resumim alguns dels canvis més importants que hem de tenir en compte en fer e-mail Màrqueting :

  1. Ús de dades personals.- Per poder enviar qualsevol comunicació comercial mitjançant correu electrònic, cal comptar amb el consentiment explícit de l’usuari. Ja no serveix el consentiment per omissió o consentiment tàcit. Ha de ser demostrable que l’usuari dóna el seu permís. Per això, cal incloure una casella de Checkbox al formulari de subscripció i complementar el procés amb un sistema de verificació OPT-IN. A més cal explicar de forma clara i entenedora per a què es van a usar les dades. Les empreses han de ser totalment transparents en aquest aspecte.
  2. Responsabilitat del processament de dades.- El responsable del processament de les dades personals passarà a ser exclusivament la empresa. Això vol dir que ha de portar un registre que estan processant les dades correctament en cas que sigui necessari aportar-lo.
  3. Dret a la revocació.- L’usuari té el dret a donar-se de baixa de la subscripció en qualsevol moment. Per això, l’opció de “unsuscribe” ha d’aparèixer en tots els correus electrònics que enviem, inclosos els de publicitat. A més, s’ha d’agregar aquesta opció en el mateix formulari de subscripció.
  4. Creació de perfils i administració de leads.- Es considera la “pseudoniminiztació” com processament de dades, de manera que s’ha d’aconseguir el consentiment exprés de l’usuari per a la creació i gestió de perfils.
  5. Dret a l’oblit.- En qualsevol moment l’usuari pot demanar l’opció d’eliminar completament totes les seves dades. S’ha de donar aquesta opció en tots els correus electrònics juntament amb l’opció de donar-se de baixa i, per descomptat, complir-lo. Si sou editor i encara no heu implementat aquests canvis en la gestió de les dades personals dels subscriptors, encara teniu uns mesos per fer-ho. Reviseu que el vostre Email Màrqueting sigui legal per així tenir els millors resultats.

 

De Miguel Portillo, Romymail