Skip links

Les dades econòmiques de la publicitat, un mercat a l’alça

L’Observatori de la Publicitat de l’AEA revela que el sector protagonitza creixements en l’aportació al PIB, en el nombre d’empreses dedicades a la publicitat, en el personal actiu i ocupat, i en els alumnes matriculats.

El nou document, referit al 2018 sobre dades 2017, ha estat impulsat per quart any consecutiu per la Associació Espanyola d’Anunciants. Destaquem les següents conclusions:

La contribució de la inversió agregada de l’activitat publicitària al Producte Interior Brut (PIB) arriba al 1,35%, respecte al 1,32% de l’any anterior.

El nombre total de empreses que, segons l’INE.DIRCE (Institut Nacional d’Estadística. Directori Central d’Empreses) es dedica a la publicitat, 38.463, ha augmentat gairebé en un 2%, respecte a les 37.920 de l’any anterior, consolidant el cinquè any de creixement consecutiu.

En relació a l’índex de xifra de negocis , “publicitat i estudis de mercat” se situa en un 113,13% respecte al 104,12% de l’any anterior, per sobre del sector serveis (110,67%).

Pel que fa a l’Enquesta de Població Activa (EPA), l’increment ha estat del 9% en actius i del 11% en ocupats, amb 112.600 persones actives en el sector i 99.900 ocupats.

El nombre d’alumnes de Grau de Publicitat i Relacions Públiques i Màrqueting, 25.995, suposa un 9% sobre el total Negocis, Administració i Dret, nou epígraf al qual s’adscriuen els estudis de Publicitat i Màrqueting segons la classificació internacional a la qual s’ha adaptat el sistema d’ensenyaments universitaris espanyol.

De l’anàlisi de l’Observatori de la Publicitat es dedueix que el mercat global publicitari ha mantingut un creixement estable des de 2013. En aquest Observatori es citen dades a escala europea que indiquen que aquesta indústria genera més de 6 milions de llocs de treball a la UE (2,5% de l’ocupació de la UE) i que cada euro invertit en publicitat reverteix en 7 euros per a la economia europea (aproximadament el 4,6% del PIB Europeu). A destacar que l’activitat publicitària a Espanya ja suposa l’1,35% del PIB.

Pel que fa a la part més qualitativa de l’estudi d’aquest Observatori, pel que fa a les professions digitals, segons la font INESDI, els cinc primers llocs els representen els següents càrrecs: digital màrqueting manager, community manager, digital account manager, social media manager i SEM & SEO specialist.

Una altra característica d’aquest sector és que l’empresa aborda una nova narrativa publicitària l’objectiu de la qual és que les persones sintonitzen amb el propòsit de les campanyes enteses en termes en valor. En un context d’economia de l’atenció, endinsar-se en la ment i en els gustos del ciutadà és tot un repte; imperen les accions tàctiques i promocionals focalitzades en el curt termini, però s’ha de de buscar l’equilibri perquè convisquin amb l’estratègia del llarg termini. Així mateix, un altre desafiament és aconseguir una millor mesurament de l’eficàcia per a les marques que abasti les noves modalitats publicitàries no convencionals.

La percepció de la publicitat en TV i Internet

Televisió continua sent el mitjà més consumit pels espanyols, amb una audiència diària del 85,7% del total de la població, segons l’EGM. No obstant això, gairebé la meitat dels entrevistats per aquest estudi, el 49%, declara que actualment veu la televisió menys que fa dos o tres anys.

Així, per exemple, referent a això, creix aquest percentatge en la Generació Z (72,9%), en els Millennials (57,7%), o en la Generació X (41,5%). Només els Sènior afirmen que la veuen igual (65,6%). Els principals motius sobre la pèrdua d’audiència del medi són la manca de temps (37%) i la baixa qualitat de la programació (25,3%).

Així mateix, canvia el model de consum de televisió provocat pel augment de la penetració de la televisió de pagament i l’arribada de plataformes de vídeo sota demanda. 6 de cada 10 entrevistats prefereixen veure continguts fora de l’horari programat.

Pel que fa a la publicitat, televisió és el mitjà amb major excés i on resulta més molesta. La durada d’un bloc es considera excessiva quan arriba als 4,4 minuts i es considera que el temps mínim que hauria de passar entre un bloc publicitari i un altre hauria de ser de 36,6 minuts. Les telepromocions apareixen com els formats menys adequats.

Pel que fa a Internet, el 77% dels espanyols de 14 i més anys es connecta diàriament, també segons dades EGM, superant la connexió via telèfon intel·ligent a la de l’ordinador. La percepció general és que a la xarxa hi ha massa publicitat, amb tendència a créixer i es considera molesta. Els internautes són conscients de la necessitat de la publicitat (6,4 sobre 10), però critiquen la gestió que es fa en línia. En els últims anys aquesta sensació de molèstia, especialment entre els més joves, quan naveguen des d’un dispositiu mòbil, ha crescut passant del 70% al 80%.

La pràctica totalitat dels internautes té alguna aplicació de descàrrega, principalment de xarxes socials, de contingut audiovisual i de bancs, seguida per les d’oci i diversió .

La publicitat dins de les apps és rebutjada pel 22,6% dels enquestats, que alerta que cada vegada hi ha més publicitat en xarxes socials i no es presten a cedir dades de caràcter personal a canvi d’obtenir publicitat afí als seus interessos. Igualment mostren desconfiança cap a la publicitat relacionada amb recerques realitzades anteriorment i se senten “perseguits”. El banner és el format més ben valorat i sobretot els joves accepten de manera positiva la integració de la marca al contingut editorial. També a gairebé la meitat dels entrevistats els resulta atractiva la presència de marques en les opinions dels usuaris o en les dels experts.

Us oferim el resum executiu d’aquest estudi CLICANT AQUÍ.

 

Per Mediàtic/Àmbit d’Estratègia 
Infografia: AEA