Skip links

Decreix la inversió en prensa, revistes, dominicals i televisió, mentre els digitals pugen un 11,0%

Segons l’últim informe de l’I2P corresponent al tercer trimestre del 2018, la inversió publicitària durant els nou primers mesos de 2018 ha crescut un 0,5% en relació al mateix període de l’any anterior arribant a la xifra de 3.200,1 milions d’euros, enfront dels 3.183,9 milions del 2017.

La premsa.- Pel que fa a mitjans digitals, són el segon mitjà en importància, creix un 11,0%, aconseguint 425.500.000 d’euros i un 13,3% de participació de mercat. Premsa, és el tercer mitjà en inversió publicitària, retrocedeix un 6,6%, i arriba als 337.400.000 d’euros enfront dels 361.300.000 del mateix període de l’any anterior.

La televisió.- Un dels grans mitjans com és televisió baixa un 1,7%, arribant a la xifra de 1.501,7 milions d’euros, representant el 46,9% del mercat. Una pèrdua d’un punt de participació. I és que els dos principals grups privats de televisió representen el 85% de la inversió en televisió. Mediaset, aconsegueix 657.100.000 d’euros davant 662 milions del mateix període de l’any anterior, reportant una caiguda del 0,8%. Per la seva banda Atresmedia, arriba als 617.500.000 d’euros enfront dels 639.300.000 del mateix període de l’any anterior, un descens del 3,4%. La resta de cadenes nacionals en obert creixen un 5,8% fins a arribar als 83.700.000 €

Les televisions temàtiques creixen un 8,6% i arriben a una inversió de 73,0 milions €. La suma de totes les televisions, públiques i privades, baixa un 10,6% aconseguint una inversió de 68.400.000 €.

Estimació de la inversió.- Pel que fa a l’estimació inversió publicitària tancament 2018, la previsió del PIB se situa en el 2,6%. dues dècimes menys que l’última previsió, a causa fonamentalment del refredament del consum privat. Les dades econòmiques que s’esperen per a l’últim trimestre de l’any són de certa desacceleració, la inversió publicitària també es desaccelerarà i en major mesura que l’economia.

I què depararà el 2019? Segons les previsions l’economia seguirà desaccelerant durant els propers trimestres. Alguns dels principals mercats d’exportació , sobretot Itàlia i Regne Unit, amb prou feines creixen. D’altra banda, els mercats emergents experimenten fortes turbulències, especialment a l’Argentina i Turquia, afectats per crisis financeres. La inversió publicitària seguirà la tendència de disminuir lleugerament la participació dins del PIB; passarà del 0,386 estimat de tancament de 2.018-0,274 en l’any 2019.

Us oferim l’informe bàsic Índex de la Inversió Publicitària, gener-setembre 2018, per gentilesa de Media Hotline-Arce Media. CLIQUEU AQUÍ

Per: Àmbit d’Estratègia i Comunicació
Font imatge: lapublicidad.net