Skip links

La difusió dels sis grans diaris estatals és menor a la d’El País a 2008

Els sis principals diaris estatals – El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, La Razón i El Periódico- van registrar al febrer una difusió conjunta de 428.090 exemplars de mitjana. Aquesta xifra és inferior a la mitjana de 431.000 exemplars que acumulava El País a 2008.

Segons les dades pendents de certificar per l’Oficina de la Justificació de la Difusió (OJD) i avançades per El Español, en el darrer any el tiratge dels cinc rotatius s’ha reduït en 79.452 exemplars. Es tracta d’un descens del 15,7%, en línia amb la caiguda a dos dígits que manté la premsa diària en paper des de 2008, quan va fer aparició la crisi endèmica i les vendes queien a un ritme superior a l’actual. En aquell temps, la difusió estatal més baixa corresponia a El Periódico, amb una mitjana de 152.116 números diaris -sense comptar els 68.454 exemplars registrats per Público (avui digital) en el seu primer any de vida-. Actualment no hi ha cap diari que registri aquestes cotes de difusió.

La capçalera que més s’aproxima és la del grup Prisa, amb una difusió de 113.247 còpies el mes passat. 51.610 exemplars menys que fa un any o, el que és el mateix, una caiguda del 31%, en part raonada per la decisió de no seguir distribuint el diari a la majoria de països de Llatinoamèrica.

En termes de vendes, El País va perdre el sostre dels 80.000 diaris per segon mes consecutiu després de caure fins als 79.957 exemplars, és a dir, un descens interanual del 8,2%. La Vanguardia es manté segon en difusió, amb 94.806 exemplars de mitjana, cosa que representa un descens del 8,3% en l’últim any i, més important, baixar de la barrera dels 100.000. D’altra banda, va vendre 19.681 còpies al febrer, enfront dels 22.234 de l’any anterior.

El Mundo i ABC van temperar la tendència negativa amb reduccions del 7,1% i 5,3%, respectivament; el que els va situar en una difusió de 84.984 i 71.661 còpies. El generalista d’Unidad Editorial va vendre 49.197 números, un 5,4% menys, mentre que el de Vocento es va quedar en 49.107.

En cinquè lloc es destaca La Razón, que darrerament ha aguditzat la seva política d’estalvi en costos d’impressió i distribució i posant fi a la seva agressiva campanya de promocions. Això es tradueix en un caiguda del 12,1%, fins als 63.392 exemplars de tirada i 41.855 de vendes. El Periódico, l’altra capçalera catalana, va registrar 56.616 exemplars de difusió, un 11,6% menys i 30.611 de vendes (-6,9%). (Font: Dircomfidencial – infografia: La Vanguardia)

Per: Dircomfidencial infografia: La Vanguardia
Font imatge: La Vanguardia