Skip links

El 83% dels anunciants utilitza branded content i/o publicitat nativa en les seves accions publicitàries

IAB Spain, l’associació de la publicitat, el màrqueting i la comunicació digital a Espanya, ha presentat el Primer Estudi de Content & Native Advertising elaborat costat de l’empresa associada nPeople. L’objectiu principal d’aquest primer estudi és avaluar els nous formats publicitaris (Publicitat nativa, Branded Content i Influencers), i servir com a guia a la indústria del sector. IAB Spain, en coordinació amb l’equip de treball de la pròpia Comissió de Content & Native Advertising, planteja l’estudi per establir una anàlisi de base que defineixi els KPI ‘s clau que permetin fer seguiment de la seva evolució.

Per tal de recollir la visió de tota la indústria, s’han analitzat els tres actors clau per a l’Estudi: consumidors de publicitat, anunciants i professionals de la indústria digital.

Percepció de la publicitat en línia.- Pel que fa a la percepció de la publicitat en línia, els usuaris que passen més hores al dia navegant per internet, en major proporció tenen consideracions positives sobre la publicitat a internet. A l’17% li sembla interessant. En mostrar nous formats de Content & Native Advertising als enquestats, més de la meitat relacionen els formats de Content & Native Advertising com a contingut relacionat amb la marca i / oproducto que està orientat al consumidor. Els formats de Content & Native es posicionen en el top 3 entre els quals transmeten més confiança.

Percepció de Branded Content.- El 57% dels enquestats valora més el contingut que la plataforma a través de la qual s’accedeix a aquest. Com més edat, es valora més la qualitat del contingut que el “continent”. No obstant això, 2 de cada 10 declaren que el troben més atractiu i creïble quan apareix en un mitjà de comunicació, donant en aquest cas, importància i credibilitat al suport on hi ha el contingut. Per al 12% aquest tipus de formats apareixen associats a un tipus d’influencer.

Percepció de Native Advertising.- El 40% dels enquestats fan clic en contingut relacionat i recomanat (anunci) per la pàgina en la qual estan navegant. Les categories amb més percentatge de clic són viatges i turisme (60%), tecnologia i cinemes, sèries i TV (56%) i moda amb un 50%.

Influencers.- Els grups d’edat de fins a 44 anys, els homes i els que passen més hores al dia navegant per internet, valoren de forma més positiva afirmacions sobre els influncers amb comentaris com: “fa que presti més atenció al contingut”, “millora la percepció de marca” i “afegeix credibilitat, entre altres.

Visió dels professionals.- El 84% utilitza de forma habitual el Branded Content o la Publicitat Nativa en les seves accions publicitàries. El 41% declaren fer un ús molt intensiu dels nous formats mentre que el 50% els utilitza de forma complementària amb els formats més tradicionals. Les xarxes publicitàries i els suports són els que fan un ús més intensiu dels nous formats. 7 de cada 10 considera que els caixets dels influencers hauria de ser objecte de regulació mentre que per contra, gairebé la meitat considera que estan justificats pels resultats obtinguts. El 43% dels professionals entrevistats declara incloure ambdós formats (Branded Content i Publicitat Nativa) en les seves campanyes de programàtica i el 33% declara utilitzar almenys un d’ells.

Visió dels Anunciants.- El 83% utilitza el Branded Content o la Publicitat Nativa de forma habitual en les seves accions. 7 de cada 10 fan un ús complementari dels nous formats amb els tradicionals, mentre que 2 de cada 10 diuen realitzar un ús molt intensiu. 2 de cada 3 preveuen incrementar la partida pressupostària a Branded Content i Publicitat Nativa per al 2018, i el 32% té intenció de mantenir-la.

En paraules d’Antonio Traugott, director general d’IAB Spain, “Aquest estudi revela una realitat creixent i un tipus de publicitat que genera més empatia que la publicitat més tradicional per part dels consumidors cap a les marques i amb els productes. Els anunciants mostren més interès per aquests formats destinant-hi una part important del seu pressupost anual. Sens dubte el Content & Native tindrà cada vegada més rellevància en la inversió publicitària digital”.

 

Font: Àmbit d’Estratègia i Comunicació