Skip links

Elaboren un codi de conducta per regular l’ús d’Influencers en publicitat

Determinades marques cada vegada aposten més per la contractació d’influencers per impactar als seus públics objectius, apreciant d’aquestes figures públiques la facilitat per arribar als seus targets desitjats i la credibilitat que aporten; segons recull un estudi realitzat per la consultora  SocialPubli. L’informe recull que el creixement en els últims anys d’aquest tipus de màrqueting ha fet que algunes veus de la indústria publicitària qualifiquin l’auge dels influencers com una “bombolla”, tenint en compte els elevats preus que algunes d’aquestes figures cobren per transmetre missatges publicitaris.

No obstant això, com el seu creixement ha estat tan fugaç, la indústria publicitària no ha tingut temps fins a la data per regular convenientment aquesta modalitat de màrqueting, que presenta algunes mancances, sobretot pel que fa a l’emissió de publicitat encoberta.

A Espanya, la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI) recull que “la publicitat ha de presentar-se com a tal, de manera que no es pugui confondre amb una altra classe de contingut, i identificar de forma clara a l’anunciant”. També la Llei general de publicitat i en la de competència deslleial  prohibeix expressament la publicitat encoberta.

En aquesta línia, el Codi elaborat per l’Associació Espanyola d’Anunciants (AEA) i Autocontrol vincularà a totes les entitats associades i a qui vulgui adherir-se de forma voluntària. Per reforçar la transparència del màrqueting de influencer, ambdues organitzacions han elaborat un “Codi de conducta sobre l’ús de Influencers en la publicitat”, un document que ja ha estat presentat a la Secretaria d’Estat per a l’Avanç Digital (SEAD), amb l’objectiu d’aportar solucions de cara a la identificació de la publicitat.

En aquest Codi es recull que “l’ús d’aquesta estratègia comunitària és a priori lícita, sense detriment que la mateixa, com qualsevol altra acció de naturalesa publicitària, estigui sotmesa a la legislació vigent i, molt en particular, al qual la doctrina ha denominat Principi d’autenticitat o Principi d’identificació de la publicitat “, derivat de la prohibició de publicitat encoberta continguda en la Llei de Competència Deslleial  i altres normes sectorials.

El text elaborat per l’AEA i Autocontrol estableix un conjunt de regles que vincularan a tots els seus associats, així com a qualsevol altra empresa del sector (anunciants, agències, representants, mitjans) o influencers que voluntàriament s’adhereixin al mateix.

 

Font: Espacio Dircom