Skip links

Els directors de màrqueting rebaixen el seu optimisme de cara al 2018

Les estimacions per al primer semestre de 2018 fetes pels directors de màrqueting de diferents companyies i recollides en la nova onada de l’Índex d’Expectatives que elabora MKT en col·laboració amb l’empresa d’investigació de mercats GFK, segueixen sent positives. Tant en mercat total com en vendes pròpies continuen amb valors positius per quart any consecutiu. Dins d’aquesta “bona tònica” s’aprecien, això sí, valors inferiors en aquests dos paràmetres, que els de fa sis mesos. També destaca un increment en la previsió d’inversió publicitària, després d’uns mesos, que han resultat en general per sota d’expectatives en aquest camp, ara observem un increment d’un 2,7%, cinc dècimes més que en el segon semestre de 2017.

Els directors de màrqueting rebaixen el seu optimisme de cara a 2018. La mitjana aritmètica per a cadascuna de les variables contemplades és: +3 per al total mercat; +3,6 per a les vendes pròpies i +2,7 per a la inversió publicitària.

Un 32% dels enquestats es mostra més optimista que en el semestre anterior (enfront del 62% que es declarava així en l’índex precedent), mentre que un 37% es mostra igual d’optimista (cinc punts percentuals més que en l’anterior informe ) i, la dada més cridanera, el 31% es mostra més pessimista que en l’anterior semestre (en què només el 5% eren més pessimistes). És clar que els directors de màrqueting són, en aquesta ocasió, força menys optimistes.

En l’informe d’aquest any MKT ha volgut preguntar per la incidència que la situació política/econòmica a Catalunya, pogués tenir en les expectatives d’evolució per al proper semestre. El treball de camp s’ha estès al llarg de novembre, i, segons expliquen, semblaria que la incidència és major en les respostes que van rebre en la primera quinzena, que en les que van rebre en l’última part del mes.

Com a dada més vistosa, el 60% dels enquestats creu que la situació catalana afecta poc al seu sector d’activitat. Els sectors especialment sensibles per la incidència real que pogués tenir l’evolució a Catalunya són els serveis de màrqueting i banca.

 

Font: Marketing News