Skip links

Estratègies clau per a un diari local

La irrupció d’Internet i l’evolució en els hàbits de consum dels lectors ha fet de buscar el creixement en la impremta sigui, segons molts analistes,  una aposta perduda. Per a les grans capçaleres nacionals, els canvis que han afectat el diari imprès han suposat un gravíssim problema. Per als petits mitjans locals,  els més aferrats a pobles i ciutats, en molts casos, ha suposat  una primera onada d’extincions. No tant grups de premsa regional, que segueixen mantenint múscul financer, sinó aquells mitjans petits amb menys recursos.

Si bé aquestes petites redaccions, les locals, representen sobre el global de mitjans, un percentatge molt més gran a la qual ostenten els diaris d’àmbit nacional, la seva capacitat de supervivència i desenvolupament professional està més limitada donada, com dèiem seva escassa capacitat de recursos. No obstant això, aquests ja estan apostant per noves formes de diversificar els ingressos, així com de crear engagement amb els seus lectors potencials, segons un recent estudi de Columbia Journalism Review realitzat amb mitjans d’Estats Units.

Segons aquesta investigació, el secret de la supervivència dels mitjans de comunicació locals podria estar en aquest últim punt, a crear engagement i transformar la ‘relació’ que actualment mantenen els diaris amb els seus lectors. Tanmateix, aquest fet no s’aconsegueix de la nit al dia, requereix d’esforç i temps. Per això, el Columbia Journalism Review ha apuntat un seguit d’estratègies clau amb les que aquestes petites redaccions puguin revitalitzar-se i fer front a aquests canvis. Apuntem les estratègies clau:

 

Apostar per continguts propis.- Moltes de les notícies que publica un mitjà de comunicació local no apareixen en els diaris nacionals, ja que només interessen a les persones d’una localitat o municipi determinat. En canvi, hi ha notícies d’àmbit nacional que sí que s’estan oferint també en aquestes petites capçaleres, però no ha de ser un referent. No té sentit que un diari local redacti notícies d’àmbit nacional, perquè, segurament, no tingui fonts tan bones com les que té un mitjà més gran.

L’èxit dels mitjans locals passa per l’aposta per contingut propi, de qualitat i rellevant per a les persones que viuen a la seva zona d’actuació. Si proporcionen contingut important que els lectors no puguin trobar en un altre lloc, podran trobar millors audiències que estiguin disposades a pagar pel seu consum. En grans qüestions d’Estat, pot ser interessant que aquests també apostin per bolcar-se, sense oblidar-se del seu camp d’actuació i enfocament propi, sempre que sigui possible.

 

Diversificar els esforços.-En els grans mitjans nacionals, la plantilla de les redaccions s’ha reduït alhora que han augmentat les demandes i s’ha incrementat l’esforç periodístic en la versió web del diari. Els periodistes estan produint més contingut i treballen més hores que fa dos o tres anys. Per tot això, els diaris locals s’haurien d’enfocar cap a un altre model productiu, que aposti més per temes reposats i informació que tingui un enfocament clar i definit.

La majoria de les capçaleres d’àmbit municipal, però, segueixen adoptant un enfocament ‘generalista’ per les seves notícies locals i s’estan esforçant per mantenir la mateixa amplitud i profunditat de cobertura que tenien en el passat; quan, sovint, els seus recursos són tan reduïts que és inviable tal labor professional. Si el contingut propi és el que més probablement, garanteixi l’èxit d’aquests diaris, els seus editors han de considerar quins recursos mereixen les informacions d’àmbit no local.

 

Saber mesurar les mètriques.- És important conèixer a l’audiència, però no cal obsessionar-se amb ella. Les eines analítiques, que permeten mesurar com es comporten els lectors quan accedeixen a la pàgina web, des d’on ho fan, a través de quins dispositius, etc., són rellevants, però no han de desviar el missatge del periodista. En concret, el bon ús d’aquestes mètriques pot fer que el professional de la informació aprengui a explicar el mateix contingut d’una manera que sigui més fàcil de consumir per al seu públic objectiu.

Si, per exemple, el 87% de l’audiència d’un diari local accedeix a la pàgina web del mitjà a través del telèfon intel·ligent, la plataforma i el seu contingut hauria d’estar dissenyat per a aquest tipus de consum. Com més fàcil sigui de consumir i més original sigui, més probabilitats d’èxit tindrà la peça i, per tant, el mitjà de comunicació que la publica. Per aquest motiu, comprendre quines mètriques importen i què estan indicant són qüestions que s’han d’analitzar, cada vegada més, amb més freqüència.

 

Diversificar els ingressos.- El sistema de finançament tradicional ja no funciona. De fet, la majoria dels diaris -tant d’àmbit nacional com local- no podran sobreviure amb la combinació tradicional de subscriptors, publicitat i venda d’exemplars. El desenvolupament financer dels mitjans de comunicació passa per la composició híbrida i diversificada, a través de múltiples fonts d’ingressos. D’aquesta manera, el creixement pot ser estable i sostenible en el temps.

No obstant això, aquesta ha de ser l’última preocupació. És important disposar de finançament, però si el treball que es realitza amb ella no és professional, no es justifica l’entrada de nous inversors. En la mesura que un diari local sàpiga publicar continguts originals, rellevants i reposats, així com transmetre’ls idòniament, tindrà més opcions de perdurar i desenvolupar-se en el temps per haver desenvolupat també una relació de compromís i engagement entre lector i redacció.

 

Per: Ignacio Losada / Medialab
Font Imatge: Medialab