Skip links

Expectatives pessimistes dels directors de màrqueting en inversió publicitària per 2019

L’Associació de Màrqueting d’Espanya, en col·laboració amb l’empresa d’investigació de mercats GFK, ha fet pública la Onada XXV de l’Índex d’Expectatives dels Directors de Màrqueting (IEDM). L’indicador mostra les tendències que els professionals del màrqueting detecten per al primer semestre de l’any 2019, en diferents sectors d’activitat i en comparació amb els resultats obtinguts en el període anterior -segon semestre de 2018-.

L’índex constata que els valors són semblants als del període anterior, però segueixen estant per sota del que havien estat les expectatives del període 2015/2017. Gran Consum és el sector amb millors expectatives en relació al volum de vendes i el de Salut en inversió publicitària.

L’índex també mostra que els directors de màrqueting són menys optimistes que fa sis mesos: un 45% dels panelistes es declara més pessimista. No obstant això, tot i aquestes dades, el 43% dels participants en l’IEDM declara que el semestre en curs ha tingut un comportament relativament normal. En el repartiment de la inversió publicitària en mitjans offline davant online s’observa un augment del 40% o més , en relació als valors observats en l’informe anterior.

L’índex també ha recollit dades relatives a les possibles incerteses econòmiques que poden afectar més a les activitats de màrqueting ja que el cicle pot ser positiu o negatiu i avançar cap a un costat o un altre, però “el pitjor és tenir incertesa, ja que no saps quina direcció prendre”. Per sobre del 60% d’incidència apareix la situació de Catalunya, la previsió de creixement econòmic a Espanya, la situació de la Unió Europea i una possible pujada de tipus d’interès.

En valors, només suposant el 30% de respostes, figuren: un avenç en les eleccions, la corrupció, l’increment del salari mínim i l’increment de l’IRPF. I en valors molt curts, estaria tot el relacionat amb l’àmbit internacional: Brexit, relacions USA-Xina, etc. Els panelistes han respost també a quina visió tenen de manera global en el semestre que ve en comparació amb l’actual: el 24% d’ells es manté optimista i creu que les coses vagin a millor, mentre que el 35% creu que el primer semestre de 2019 anirà a pitjor i el 41% opina que serà igual.

Us oferim l’Onada XXV de l’Índex d’Expectatives dels Directors de Marquèting. CLICAR AQUÍ 

 

Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia
Infografia: GFK