Skip links

Infoadex: La inversió publicitària creix un 0,6% fins el setembre

En el període de gener a setembre de 2018, la inversió publicitària destinada a mitjans convencionals ha crescut un 0,6% sobre el període equivalent de l’any anterior, arribant a una xifra de 3.125,2 milions d’euros, enfront dels 3.107,9 milions de 2017, repetint el percentatge d’increment registrat en el primer semestre d’enguany.

Televisió, es manté com a primer mitjà per volum d’inversió, en obtenir 1.508,1 milions d’euros, tot i haver baixat un -1,3% enfront del mateix període de l’any anterior. Internet es consolida com a segon mitjà per valor absolut d’inversió publicitària en créixer, en els primers nou mesos del 2018, un 12,8% en inversió, amb 515.200.000 d’euros. Diaris, que ocupa el tercer lloc per xifra d’inversió, se situa en 359.300.000, continuant amb una evolució negativa (-6,1%) davant l’any anterior.

Ràdio, el quart mitjà per volum d’inversió, experimenta una pujada del 3,4% en el període, aconseguint 289.900.000 en els nou primers mesos de l’any. Exterior, amb un creixement del 0,9%, se situa en una inversió de 259.500.000 d’euros. Revistes, la inversió de gener a setembre és de 159.300.000, decreix un -5,4% respecte al mateix període de l’any anterior.

Suplements i dominicals llança un índex d’evolució del -8,4% sobre els nou mesos corresponents a l’any anterior i 17,6 milions d’euros. Cinema presenta un creixement del 4,0%, de manera que assoleix una xifra, en el període gener-setembre de 2018, de 16,2 milions d’euros.

Dades d’inversió de televisió gener-setembre 2018
L’evolució de la inversió publicitària en televisió ha estat del -1,3% en els nou primers mesos de 2018. Convé destacar que les xifres que es mostren a la taula han estat en determinats casos estimades per InfoAdex. També cal tenir en compte en l’apartat de les televisions nacionals en obert que, als efectes d’aquesta anàlisi, s’han integrat sota el paraigua «grup» els canals de TDT que són 100% propietat de la cadena (multiplex).

En el període gener-setembre de 2018, la inversió publicitària del grup de les televisions estatals en obert ha decrescut un -1,2%, aconseguint 1.364,0 milions d’euros d’inversió, que es correspon amb una quota de mercat del 90, 4%.

Mediaset Espanya, amb una evolució del -0,5% respecte al mateix període de l’any anterior, ha obtingut una xifra de 658.500.000 d’euros, resultant una quota de mercat del 43,7%. Atresmedia ha assolit una xifra de 617.200.000 d’euros que es tradueix en un decreixement del -3,5% respecte al mateix període del 2017, situant la seva quota en el 40,9%. 22

Al seu torn, la inversió publicitària en el grup de les televisions autonòmiques concentra en els nou primers mesos de l’any, una inversió de 70.700.000 d’euros, fet que suposa un descens del -12,3% sobre els 80,6 milions que es van registrar en el mateix període de 2017. Aquesta evolució situa la quota de mercat d’aquest grup de televisions en el 4,7%.

Els canals de pagament mostren en el període analitzat, un creixement del 10,9%, aconseguint una inversió publicitària de 73,4 milions sobre als 66,2 milions que tenien en els primers nou mesos de l’any anterior, obtenint una quota del 4, 9% del mercat.

Per: P. Martinez / Infoadex
Font imatge: Infoadex