Skip links

La Comissió d’Indústria Publicitària, compara visibilitat a campanyes, per entendre discrepàncies en mesurament

La Comissió d’Indústria Publicitària, està seguint el full de ruta marcat després de l’edició de la Guia d’Estàndards de Visibilitat. Ara està en fase de “parametrització d’aquests Estàndards”. Per a això, s’han analitzat iniciatives europees sobre aquest tema, i reunit amb els principals mesuradors per conèixer millor les diferents tecnologies que estan utilitzant i entendre les discrepàncies en el mesurament. En aquest sentit, s’està analitzant una campanya concreta utilitzant diferents mesuradors i formats per comparar les dades finals de visibilitat de cada un d’ells, assenyalen fonts del procés.

Durant el primer trimestre de l’any que es veurà el resultat de tot això amb els propis mesuradors i en el si de la Comissió d’Indústria Publicitària on també s’abordarà l’última fase reflectida a la Guia pel que fa a Certificació i Auditories per tercers independents, així com el proper Pla d’Acció a dur a terme.

 

Font: Programa Publicidad