Skip links

La publicitat, motor del creixement econòmic. El sector tanca l’any en positiu

Segons l’Observatori de la Publicitat a Espanya 2017, impulsat per la AEA, “la publicitat promou la innovació i genera importants beneficis econòmics i socials, en facilitar l’accés assequible o gratuït a nombroses fonts d’informació i entreteniment”.

L’Associació Espanyola d’Anunciants ha presentat el “Observatori de la Publicitat a Espanya 2017”, basat en dades de 2016 que apunten a un creixement en aspectes econòmics com PIB, teixit empresarial, ocupació i formació. Algunes dades interessants derivades de l’estudi són:

  • El nombre total d’empreses que, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), es dedica a la publicitat, 37.920, ha augmentat en un 8,3% enfront 2015. En els darrers 5 anys s’han incorporat un total de 10.000 empreses .
  • El creixement en l’ocupació en publicitat i estudis de mercat ha estat d’un 15,9% segons l’Enquesta de Població Activa (EPA), registrant-103.500 actius, 90.000 ocupats i 72.600 assalariats en la indústria publicitària.
  • El índex de personal ocupat és d’un 99,3% i per tercer any consecutiu aporta una taxa anual positiva, tornant a nivells previs a la crisi econòmica. Concretament la publicitat se situa en el rang més alt d’ocupació i d’assalariats des de 2009.
  • Publicitat i estudis de mercat constitueix el 1,28% del volum empresarial espanyol, havent crescut un 4,12% i posicionant-se per davant de sectors tan rellevants a la societat espanyola com ara les activitats esportives (1,18%) o la indústria de l’alimentació (0,71%).
  • El nombre d’ alumnes de Grau de Publicitat i Relacions Públiques i Màrqueting, 24.364, creix en un 7,7%.

La publicitat és, així mateix, una indústria amb una alta incorporació de nous perfils professionals ja que la digitalització, la gestió de continguts de marca, el big data, l’atenció als mitjans propis i mitjans socials, etc., estan propiciant l’aparició de diverses demandes laborals que es tradueixen, al seu torn, en àmbits professionals que fins ara no existien.

A més de les dades referents a Espanya, en aquesta edició se citen dades aportades per l’associació de publicitat a Anglaterra, l’associació d’anunciants francesos i altres associacions europees de publicitat i mitjans de comunicació. Tots ells conclouen que cada euro invertit en publicitat genera set euros per a l’economia europea (aproximadament el 4,6% del PIB europeu), així com que la publicitat produeix més de 6 milions de llocs de treball a la UE (2,6% l’ocupació en la Unió), entre d’altres factors.

A més, mode de conclusió, l’Observatori de la Publicitat ens deixa aquestes dades:

  • La indústria publicitària genera més de 6 milions de llocs de treball a la Unió Europea, fet que suposa el 2,5% de l’ocupació a Europa.
  • Cada ocupació directa en la indústria publicitària genera 34 llocs de treball indirectes en les indústries relacionades.
  • Cada euro invertit en publicitat genera 7 euros a l’economia europea.
  • A Espanya el mercat publicitari està creixent a un ritme d’entre un 2 i un 5%. Es tracta d’una cadència una mica menor que el creixement que ha tingut el PIB.
  • La digitalització ha provocat el sorgiment de nous perfils professionals en la indústria publicitària.

 

Font: Àmbit d’Estratègia i Comunicació