Skip links

L’Ajuntament de Barcelona iniciarà a l’abril l’elecció de les seves agències de mitjans

L’Ajuntament de Barcelona té previst iniciar a l’abril el concurs públic per elegir els seus agències de mitjans, que prestaran els seus serveis com a màxim tres anys. El Consistori ja va escometre un procés similar a l’any 2017, en què va acabar triant a Carat, Havas Media i Zenith Media com les seves agències de mitjans per als dos anys següents.

L’Ajuntament de Barcelona inverteix cada any en publicitat institucional uns 10 milions d’euros, amb la qual cosa s’estima que les agències guanyadores gestionaran 30 milions d’euros en els tres anys de durada que pot arribar com a màxim el contracte. En aquesta ocasió, la institució pública té pensat establir dos lots per al seu acord marc publicitari. El primer fa referència a les campanyes multimèdia, que està valorat en 9,7 milions d’euros anuals; i el segon a les digitals, de 300.000 euros.

D’acord amb les dades de 2017, l’Ajuntament de Barcelona va invertir 9,8 milions d’euros en publicitat. D’aquesta xifra, els diaris impresos i Internet van rebre una quantitat en cadascuna de les categories de 3 milions d’euros. A les revistes i a la ràdio se li van assignar 1,2 milions en els dos casos, a l’exterior 600.000 euros i a les televisions uns altres 400.000 euros.

Per: Dircomfidencial
Font imatge: cuartopoder