Skip links

L’escola salvarà la premsa?

La premsa francòfona està en crisi. L’economia de la plataforma i els nous hàbits de consum posen en perill la diversitat i la qualitat de l’oferta d’informació. En una dècada, la premsa suïssa ha perdut la meitat dels seus ingressos per publicitat en benefici dels gegants d’Internet. El resultat de la competència d’aquests nous actors globalitzats, la reestructuració ja s’ha portat a la desaparició dels títols de les col•leccions d’assajos, fusions, acomiadaments. Els models econòmics desenvolupats per grans empreses que dominen el mercat de la tecnologia digital basades en l’explotació lliure i descarada de les companyies de mitjans de contingut portar en un gran problema.

Com salvar la premsa, garantir el bon funcionament de la nostra democràcia i la cohesió social? Les iniciatives estan proliferant en els cercles polítics i econòmics, així com a la societat civil per regular el paisatge dels mitjans de comunicació suïssos i suggerir formes d’ajudar a la premsa. L’enfortiment del suport públic per a la distribució de diaris és objecte d’un ampli consens, mentre que la revisió de la Llei federal sobre drets d’autor i drets veïns està actualment debatuda al Parlament suís. Es tracta d’introduir a la legislació l’obligació de remunerar els creadors de continguts (editors de premsa, periodistes) quan la seva producció és reutilitzada per agregadors d’informació (Google) i xarxes socials (Facebook). El resultat del debat és encara incert.

Retrocés de premsa gratuïta
Tanmateix, què valdria una premsa pròspera i de qualitat sense lectors? Sembla que no hem pres la mesura de la desafecció dels joves per la premsa i les seves conseqüències a llarg termini. Els joves abandonen la premsa per informar-se des de les plataformes digitals, de Google i de les xarxes socials. Una enquesta recent va revelar que només el 17% dels joves confiaven en periodistes polítics (Policy Monitor easyvote 2017), en la darrera posició de la llista.

Diversos estudis ajuden a posar en relleu aquesta manca de moviment. Segons l’estudi James (Youth Activities Media Survey, ZHAW), la lectura de la premsa lliure va passar del 49% el 2012 al 21% el 2018, mentre que la dels diaris va augmentar del 20 al 7%. En 18-19 anys el 86% utilitzen els motors de cerca i xarxes socials per al 53% d’informació. El consum de mitjans de comunicació no és molt revelador, el 53% no consulten de forma gratuïta, el 69% no paga diàriariament, i el 62% tampoc als llocs de diaris en línia.

Una població poc informada
Un altre estudi ens ha d’alertar: l’institut de recherche fög de l’Université de Zurich (anals 2018 sobre la qualitat dels mitjans) va mostrar que les persones menys informades (“indigents de mitjans de comunicació”) representen avui el 36% de la població suïssa, mentre estaven encara en un 21% fa una dècada. Aquest grup representa més de la meitat (53%) de 16-29 anys. Aquestes persones es caracteritzen pel poc temps dedicat a aprendre, el gust per les notícies que els donen emoció i que fan ús sostenible de les xarxes socials.

Resultats pobres després d’onze anys d’escolarització obligatòria! El fort creixement del grup de persones privades d’informació de qualitat és un problema important per a la nostra democràcia. Aquestes persones tenen més probabilitats de ser manipulades o retransmeses que altres categories de la població. L’escola pública, que acull tots els nens durant molts anys, és el lloc ideal per desenvolupar el gust de la premsa i inculcar-los en bones pràctiques. El temps s’acaba.

Per: Jean-Claude Domenjoz, expert en educació en mitjans i informació / Le Temps