Skip links

L’Índex d’Expectatives de Directors de Màrqueting

La situació de Catalunya i el creixement econòmic són dos dels factors que més poden afectar les activitats de màrqueting. “L’indicador mostra valors similars als de fa sis mesos, encara que amb aspectes qualitatius més pessimistes”, han assenyalat Pedro Aguilar, Julio Vidosa i Javier Gómez Mora, en la presentació de l’Índex d’Expectatives dels directors de màrqueting. Es tracta de dades de l’indicador de mercats, promogut per l’Associació de Màrqueting d’Espanya en col·laboració amb l’empresa d’investigació de mercats GFK, sobre tendències que els professionals del màrqueting detecten per al primer semestre de 2019, en diferents sectors d’activitat.

Entre les principals conclusions a destacar, l’índex constata que els valors són semblants als del període anterior, però que segueixen estant per sota del que havia estat expectatives del 2015/2017. Gran consum és el sector amb millors perspectives en relació al volum de vendes i el de Salut en inversió publicitària.

L’índex mostra que els directors de màrqueting són més pessimistes que fa “només” sis mesos. A la pregunta sobre optimisme i pessimisme en comparació a sis mesos enrere, un 45% dels panelistes es declara més pessimista. No obstant això, malgrat aquest major pessimisme, el semestre en curs, ha tingut un comportament “molt normal” segons indiquen un 43% dels participants en el IEDM.

Pel que fa al repartiment de la inversió publicitària entre off line versus on line, s’observa un sensible augment del 40% o més, en relació als valors que havíem observat. L’àrea de comerç electrònic també mostra una evolució positiva, tot i així, un 63% dels enquestats, veuen com poc o gens satisfactori el seu volum de vendes a través d’aquest canal. (Font: Reason Why)

Per: Reason Why
Font imatge: ditrendia.es