Skip links

Llibre Blanc de l’IAB Europe: Efectivitat publicitària digital

La mesura de l’eficàcia publicitària està immersa en una història d’evolució i la introducció de canals digitals ha augmentat aquest ritme de canvi.

Aquest nou document blanc d’IAB Europa recull una sèrie d’enfocaments de mesura de la indústria juntament amb resultats generals de recerca i aprenentatges per comprendre com la indústria mesura l’efectivitat publicitària digital i com els mitjans digitals contribueixen a l’èxit publicitari. El llibre blanc també proporciona orientacions i consideracions, basades en aquests aprenentatges, per al mesurament de la campanya.

Segons explica aquest treball de l’IAB, la marca digital i el rendiment digital necessiten ser tractats com dos mons completament separats, poden treballar junts en harmonia.

El branding pot ajudar al rendiment, per exemple:

En una explosió de dades digital, l’activitat de marca pot millorar les taxes de clics a posteriors digitals.
Activitat de rendiment. I el rendiment pot ajudar a la marca.

Optimització digital: les mètriques de rendiment, com ara la visibilitat, podrien millorar l’impacte de la marca i les dades de segmentació programàtica en temps real també poden ajudar-se amb les dades adequades per fer selecció d’elements creatius dinàmics que milloraran tant la marca com les respostes de rendiment.

Us oferim el llibre blanc Digital Advertising Effectiveness, només cal CLICAR AQUÍ

Per: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia
Font imatge: Interactiva UVic