Skip links

Llibre Blanc de l’IAB Europe: Licitació de capçaleres i dinàmica de subhastes

La meitat dels ingressos publicitaris d’exhibició a Europa es transmeten mitjançant programació i la publicitat programàtica ha assolit un valor de mercat de més de 8.000 milions d’euros. Programàtic ara és un imperatiu clau per als anunciants, agències i editorials per igual. La manera com es comercialitzen els anuncis mitjançant mètodes programàtics ha evolucionat amb diversos mecanismes disponibles ara com ara la subhasta oberta, garantits i mercats privats. Una de les evolucions clau a la indústria del comerç programàtic ha estat la licitació de capçalera que ha impactat la forma en què es compra i es ven l’inventari i la subhasta dinàmica.

Aquest llibre blanc explora la licitació de capçalera incloent: els conceptes bàsics de què és i com funciona; recent desenvolupament de licitacions de capçalera; els reptes i oportunitats per als grups d’interès de compres i de vendes. També proporciona orientació sobre les consideracions clau i els impactes per al costat de la compra i grups d’interès de vendes que implementen estratègies d’oferta de capçalera. Podeu accedir a aquest nou document de l’IAB fent CLIC AQUÍ.  

 

Font: Mediàtic/Àmbit d’Estratègia
Foto: IAB Europe