Skip links

Tag: Portada

Disponibilitat del lector per pagar notícies en línia
Tags

Disponibilitat del lector per pagar notícies en línia

La crisi de finançament del periodisme ha dominat les converses de la indústria en els últims anys, ja sigui sobre estratègies de pagament, diversificació d’ingressos o generació d’ingressos directes del lector. Tenint en compte això, Twipe va començar les seves últimes investigacions en la sèrie

La forma de trobar notícies està canviant
Tags

La forma de trobar notícies està canviant

L’editor del New York Times, AG Sulzberger, assegura en la carta de principis d’any que ha dirigit als empleats que s’està observant un canvi en la forma en què la gent accedeix a la informació: “La gent ja no vol llegir les notícies d’una font,

Periodisme digital: 25 anys d’investigació
Tags

Periodisme digital: 25 anys d’investigació

El 1994 es van llançar els primers mitjans web en diversos països del món. Vint anys després, el periodisme digital és una realitat consolidada, no només en el professional, sinó també en l’acadèmic. Amb base en una àmplia revisió bibliogràfica, el professor Ramon Salaverria article