Skip links

Una Wi-Fi més segura en sis passos

L’ordinador, el mòbil, la tauleta, el rellotge, el televisor… Cada cop tenim més aparells electrònics connectats per Wi-Fi I tot i que és una xarxa domèstica privada, de la qual en principi només nosaltres en coneixem la contrasenya d’accés, el cert és que presenta diverses fugues de seguretat. Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Internet Segura (fou dimarts, 6 de febrer), la professora Helena Rifà, dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, ha elaborat un seguit de consells perquè els usuaris puguin protegir la seva informació i la privacitat quan usen xarxes Wi-Fi.

 

  1. Canviar la contrasenya d’administració del router que ve per defecte, que sol estar escrita a la part de sota de l’aparell. D’aquesta manera les claus per a accedir al router i per a accedir a la xarxa a través de Wi-Fi seran diferents.

 

  1. Configurar la xarxa Wi-Fi perquè utilitzi seguretat. En la mesura possible es recomana la configuració del nou protocol WPA3 (que estarà disponible a principis d’aquest any). Si no, el protocol més segur continua sent el WPA2-AES (o WPA2-CCMP).

 

  1. La clau Wi-Fi ha de tenir més de 15 caràcters. L’òptim és construir-la encadenant paraules amb números i signes de puntuació. També és recomanable que no contingui cap dada personal, com el nom o la data de naixement.

 

  1. Deshabilitar el protocol WPS del router. Aquest protocol defineix els mecanismes pels quals els dispositius com els mòbils, les tauletes, etc. obtenen les credencials d’accés a la xarxa. Tot i que facilita la connexió a internet, el fet és que també fa més fàcil que un expert pugui accedir a la mateixa Wi-Fi que nosaltres. Tenint-lo desactivat es reforça la seguretat.

 

  1. Canviar la clau de la Wi-Fi periòdicament, almenys un cop l’any. Tot i que és recomanable que les contrasenyes es vagin canviant cada sis mesos, si es construeixen claus sòlides (com s’ha especificat anteriorment) el termini es pot ampliar a 12 mesos.

 

  1. Actualitzar el firmware del router i dels dispositius que es connecten a la xarxa. Els mòbils, els ordinadors, les tauletes, els televisors… tots disposen d’un sistema operatiu que ofereix versions més actualitzades de manera periòdica. Es recomana sempre fer servir l’actualització més nova de cada aparell per tal de reforçar-ne la seguretat.

 

De: Via Empresa