Skip links

Unitat Editorial millora els seus ingressos en 2018 xifrant en 310.800.000

Unitat Editorial tanca l’exercici de 2018 amb els millors resultats econòmics de l’última dècada, amb un resultat brut d’explotació (ebitda) de 44,7 milions d’euros i un creixement del 39,4% respecte a 2017, quan es van comptabilitzar 32 milions . Els ingressos totals del grup arriben als 310.800.000 d’euros enfront dels 300.500.000 de l’exercici anterior. Les dades econòmiques d’Unidad Editorial, al tancament de l’exercici 2018, recullen l’adopció d’una nova norma comptable internacional. L’adopció d’aquesta nova norma no ha tingut cap efecte en l’ebitda del grup, produint-se un increment tant de la xifra de negocis consolidats com dels costos consolidats en 15,2 milions d’euros.

Pel que fa als ingressos, Unidad Editorial destaca especialment en l’àrea de la publicitat. En aquest sector, els ingressos publicitaris bruts de la companyia editora del diari El Mundo han assolit l’any 2018 un total de 150.700.000, millorant la facturació un 5% respecte a l’any anterior.

A l’àrea dels mitjans digitals, la venda publicitària acumulada va suposar un 48% del total d’ingressos comercials bruts, demostrant una pujada del 19,4% respecte al mateix període de 2017. La tendència creixent de l’exercici es complementa amb el pla estratègic de sinergies i aprofitament de recursos desenvolupat per la companyia, que ha aconseguit en 2018 una xifra total d’estalvi de 13,7 milions d’euros.

Per: Prnoticias