Skip links

Zenith: la publicitat mòbil superarà a la televisió el 2021

La publicitat mòbil representarà el 30,5% e la ‘inversió publicitària mundial el 2020, enfront del 19,2% de 2017. Així es desprèn de l dvertising Expenditure Forecasts, publicat aquesta setmana per Zenith. La inversió total en publicitat mòbil serà de 187.000 milions de dòlars el 2020, més del doble dels 88.000 milions invertits en publicitat desktop, i només 5.000 milions per darrere dels 192.000 milions invertits en televisió. Al ritme actual de creixement, Zenith estima que la publicitat mòbil superarà folgadament a la televisió en 2021.

I és que a mesura que els internautes canvien l’ordinador de sobretaula per dispositius mòbils, la publicitat en línia realitza el mateix moviment. Així, la publicitat en dispositius mòbils està augmentant a un ritme meteòric i està adquirint quota de mercat de la majoria dels altres mitjans. La inversió publicitària mòbil va créixer un 35% el 2017 i es preveu que creixi a una taxa mitjana del 21% anual fins al 2020.

 

 

Encara no és una publicitat eficaç

Els anuncis de televisió són més efectius que els anuncis per a mòbils a l’objectiu d’aconseguir el record dels clients potencials, segons Touchpoints ROI Tracker. Els potencials clients tenen un 53% més de probabilitats de recordar els anuncis a la televisió que els clients actuals, sent menor aquest percentatge en els anuncis mòbils (41%).

Per aquest motiu segmentar la publicitat en canal mòbil, dirigida als clients existents, pugui ajudar a les marques a assolir els seus objectius de conversió a curt termini, especialment perquè els dispositius mòbils connecten cada vegada més al llarg de tot el consumer journey. No obstant això, els dispositius mòbils actualment són menys efectius per a crear awareness a llarg termini entre els clients potencials que els mitjans tradicionals, de manera que les marques amb una forta presència mòbil haurien de considerar invertir més en els mitjans tradicionals per compensar-ho.

 

Cinema, creix; premsa baixa

La majoria dels mitjans tradicionals segueixen creixent malgrat l’augment inexorable de la inversió en publicitat mòbil. No obstant això, aquest creixement es desenvolupa a un ritme molt baix. Es preveu un increment de la inversió publicitària a la televisió i la ràdio d’un 1% anual entre 2017 i 2020, així com un 3% anual en exterior.

El cinema, però, creix un 16% anual gràcies a la inversió en noves instal·lacions i pantalles, pel·lícules d’èxit i un millor màrqueting internacional. No obstant això, el principal motor de creixement és l’increment de la demanda a la Xina, on la venda d’entrades va augmentar un 22% el 2017. Xina supera així Estats Units, convertint-se en el major mercat de publicitat cinematogràfica del món el 2017, amb un valor de 1.200 milions de dòlars. Està previst que el 2020 arribi als 2.800 milions.

La publicitat impresa continua reduint-se al mateix temps que les tirades de les diferents capçaleres. Entre 2017 i 2020 es preveu que la inversió publicitària en diaris es reduirà en una mitjana del 5% anual, mentre que la inversió publicitària de les revistes es reduirà en un 6%. No obstant això, això només es refereix a la publicitat en mitjans impresos: els ingressos en línia abasten tant desktop com mòbil, de manera que el seu rendiment general no és tan dolent com suggereixen les xifres impreses.

En general, es preveu que la inversió publicitària global creixerà un 4,5% aquest any. Aquesta dada està per sota del creixement de 4,6% que va pronosticar al març, i això es deu principalment al fet que Zenith ha elevat les xifres per 2017, proporcionant una comparació més rigorosa. Actualment s’estima que la inversió publicitària global va créixer un 4,2% el 2017, en comparació amb l’estimació prèvia del 4%.

D’aquesta manera, es pronostica un creixement del 4,2% per a 2019 i del 4,3% per al 2020, per la qual cosa l’increment d’inversió publicitària es mantindrà folgadament dins el rang de 4% – 5% que s’ha establert des de 2011.

 

Per: Reason Why
Font Imatge: marketingmobileperu.com