Skip links

Els assistents de veu creixeran de forma exponencial en els propers anys

Les recerques per veu estan augmentant i cada vegada són més els usuaris que fan servir aquest sistema per relacionar-se amb els múltiples dispositius a la seva disposició, televisors, telèfons, ordinadors, etc. Segons un recent estudi de l’agència de màrqueting digital iProspect (Dentsu Aegis Network), titulat The future is voice activated, els assistents de veu creixeran de forma exponencial en els propers anys. De fet, el 55,2% dels entrevistats afirma haver-los utilitzat alguna vegada.

L’ús es concentra, sobretot, en els trams més joves i millennials, arribant en ambdós casos a nivells per sobre del 66% (el 69,4% en els menors de 25 anys i 66,8% de 25 a 34 anys). Per a la realització d’aquest informe, es van efectuar 1.018 entrevistes a individus residents a Espanya, majors de 16 anys i que tenen un telèfon intel·ligent.

Entre els avantatges que citen els enquestats destaquen l’estalvi de temps i la rapidesa, citats pel 56,1%, i la comoditat i practicitat, pel 33,5%. No obstant això, un 18,5% afirma que encara no respon correctament o fa una mala interpretació de l’ordre, tot i que es calcula que la taxa d’error és del 8%, molt similar a la que tindria un humà a l’hora d’interpretar al seu interlocutor en una conversa, segons dades extretes de l’estudi Future Focus 2018: The new machine rules, elaborat també per iProspect.

Però què es busca o què es fa amb la veu? Els usos més comuns són buscar informació (55,9%), trucar per telèfon i enviar missatges (53,7%) i obtenir adreces o navegar (48,9%). El dispositiu més emprat és el mòbil, que cita al 90,9%, seguit de l’ordinador (17,4%) i la tauleta (13,9%).

Els lectors d’El Butlletí poden accedir gratuïtament a l’estudi The future is voice activated, només CLICAR AQUÍ.

 

Font imatge: iprospect.com