Skip links

El Blockchain en la comunicació: transparència i eficiència

El blockchain és la tecnologia del futur en el present, o això és el que asseguren alguns experts en “la cadena de blocs”. El blockchain encara és un desconegut per a un gran sector de la població i sovint s’associa només a la moneda digital. No obstant això, aquesta nova forma descentralitzada de transacció d’informació té moltes aplicacions a diversos sectors, entre ells, la comunicació. Hem entrevistat a dos experts de blockchain perquè ens expliquin com es podrà utilitzar en comunicació. Però abans, deixem un petit context sobre què és el blockchain.

El blockchain no va sorgir d’un dia per l’altre, sinó que ha estat una investigació que ha durat més de 40 anys. Tot va començar a principis del segle XX, quan diferents investigacions van asseure les bases de la criptografia, però no va ser fins a la dècada dels 90 quan van sorgir diferents solucions descentralitzades per a realitzar pagaments electrònics sense intermediaris. El 2008 Satoshi Nakamoto (és un pseudònim), va publicar el seu estudi “Bitcoin P2P e-cash”, on explica la forma d’implementar una moneda digital descentralitzada, basada en cadenes de blocs. Mesos després, Nakamoto publica la primera transacció realitzada amb aquest mecanisme a través de Bitcoin. Des de llavors, han sorgit més monedes digital basades en aquesta tecnologia.

 

Però, com funciona blockchain?.

Imaginem que volem enviar 100 euros a Fernando. La informació de la transacció es codifica i s’envia a la xarxa en forma de bloc. Però aquest bloc no només transmet la nostra transacció, sinó que mana dos codis per identificar l’origen i la destinació. Aquests codis han de verificar tots els usuaris de la xarxa, denominats nodes. Un cop verificada la informació, el nostre bloc passa a formar part de la cadena de blocs i una còpia de la nostra transacció es mana a tots els nodes.

La qüestió és que, aquest sistema permet que la informació que es passa d’un costat a un altre primer es verifiqui com a correcta, i després, quedi registrada a tota la comunitat blockchain. Però blockchain no només es pot aplicar a transaccions, sinó que té moltes més aplicacions en altres sectors a més del financer.

Tenint ja aquesta informació, presentem als nostres dos experts en blockchain:

Alex Preukschat, assessor de desenvolupament estratègic, gestió de projectes i formador d’empreses dins de l’ecosistema Blockchain, i Olga Blanco, responsable de Blockchain a IBM, amb més de 18 anys d’experiència en diverses àrees com re-enginyeria de processos de negoci. La gran pregunta:

 

Com afectarà el blockchain al futur de la comunicació?

Alex ens explica que afectarà de dues maneres. “D’una banda afectarà els mitjans de comunicació, a causa del procés de descentralització. Hi haurà molts més formats de mitjans i de creadors de continguts. Tindran menys pes els mitjans de comunicació tradicionals establerts i el pes passarà als nous creadors de contingut digitals. D’altra banda estaran més demandats perfils de comunicació que entenguin l’ecosistema i que són fonamentals per a comunicar amb les comunitats que sostenen tot l’ecosistema blockchain” .

Olga sosté que la majoria dels analistes consideren que Blockchain pot transformar radicalment, no només el món financer, sinó a multitud de sectors com empreses energètiques, telecomunicacions, administració pública, logística, transport i per descomptat als mitjans de comunicació. “I és que Blockchain obre sens dubte una nova forma de fer les coses. Internet va ser una revolució per a la informació que ha impactat en totes les empreses de comunicació, ara blockchain és la següent revolució per a les transaccions i actius que sens dubte afectarà de nou a aquestes empreses. Els valors essencials de Blockchain, permeten la descentralització i la desintermediació i això afectarà els models actuals dels mitjans de comunicació anant a models més col·laboratius en què la seguretat, la procedència, el consens i la immutabilitat seran la base de la relació”, afirma Olga.

De quina manera podrien beneficiar econòmicament les empreses de comunicació del blockchain? Alex és clar en aquest tema: “per un mitjà de comunicació tradicional intensifica la necessitat de reinventar-se d’una forma àgil i jugant amb la tecnologia com a procés dinàmic”. Segons ell, el professional del món de la comunicació que s’encarrega de crear continguts es beneficiarà del blockchain. “En moltes d’aquestes creacions de contingut, l’autor ha sortit com a perdedor tot i que el volum de continguts ha augmentat, perquè la monetització d’aquests continguts és difícil. L’internet de la informació ha permès que es pugui practicar la informació sense censura, però que no es pugui rastrejar bé. Blockchain possibilitarà que les màquines es vagin pagant entre elles per l’ús de continguts digitals. Els creadors de continguts es poden beneficiar de manera directa”.

Altres empreses que es podran beneficiar econòmicament del blockchain són les agències de notícies, com és el cas de Reuters. “Reuters està apostant per convertir-se en oracle de l’ecosistema blockchain”. Alex ens explica què és un oracle: “En blockchain pots sol·licitar un contracte intel·ligent, però aquests contractes només existeixen dins d’aquesta comunitat blockchain. Imagina’t, jo aposto que demà plourà. El contracte intel·ligent s’executa de forma automàtica a la blockchain de forma garantida però el coneixement de si ha plogut o no ho necessita des d’una font d’informació fiable, segura i exterior. Això és un oracle” .

La necessitat d’oracles es deu al fet que els nodes no tenen accés fàcil a la informació fora de la cadena, de manera que no hi ha una forma directa de validar les condicions en què es basen els contractes intel·ligents. “Un oracle és, simplement, un traductor per informació proporcionada per una plataforma externa”. Els oracles proporcionen les dades necessàries per a desencadenar contractes intel·ligents per executar-se quan es compleixin els termes originals del contracte. Aquestes condicions podrien ser qualsevol cosa relacionada amb el contracte intel·ligent: temperatura, finalització del pagament, canvis de preus, etc.

“Aquests oracles són l’única forma en què els contractes intel·ligents interactuen amb dades fora de l’entorn de Blockchain. Les empreses com Reuters estan dient jo puc convertir-me en una font fidedigna per blockchain i això tindrà un valor al mercat i em pagaran per això”, afirma Alex.

Per l’Olga, Blockchain permet la reinvenció dels serveis digitals actuals i la creació de nous, brindant-los noves fonts d’ingressos. “Algunes idees són les relacionades amb la possibilitat de moure diners mòbils -transferències de diners de subscriptor a subscriptor, remeses internacionals…- i els serveis de gestió d’identitats tant als subscriptors com als socis comercials”.

Relacionat amb el tema que ha tractat Alex, Olga aprofundeix en el sistema de pagament als creadors de continguts: “Blockchain permet també ara la realització de pagaments a nivell de continguts concrets com pot ser un article, sense que sigui necessari una subscripció més àmplia tant en contingut com en temps”.

” Els valors essencials de Blockchain, permeten la descentralització i la desintermediació i això afectarà els models actuals de l’els mitjans de comunicació anant a models més col·laboratius en què la seguretat, la procedència, el consens i la immutabilitat seran la base d’una nova forma de relació sustentada en la confiança .

Vivim en un món cada vegada més interconnectat, tant a nivell personal com professional, i en tots dos aspectes la transparència i la confiança són claus”, respon Olga.

Pel que fa a les xarxes socials, Olga aclareix que les xarxes socials han canviat la nostra forma de relació, i ara seran les xarxes blockchain les que canviaran el model de relacionar també a nivell empresarial. “En primer lloc perquè hi haurà interrelació contínua en àrees on fins ara era impensable i en segon, perquè els actors dels processos tal com els coneixem avui, poden canviar”.

Alex Preukschat comenta que el concepte de comunitat tal com s’ha creat en els últims anys al voltant de les marques com Fanta, són comunitats comercials. Fans d’una marca.

“Estan vinculats amb aquesta marca per afinitat, interès i tot això. El concepte de comunitat de blockchain és molt més ampli . Perquè les persones que formen la comunitat tenen interessos econòmics i també participen activament en el desenvolupament d’aquests projectes. Es necessitaran serveis per ajudar a gestionar aquestes comunitats”, conclou Alex.

 

El blockchain servirà per frenar la posverdad en xarxes socials?

Tots dos entrevistats defensen la idea que blockchain servirà per frenar la posverdad i amb ella el fenomen de les fake news. Alex comença a explicar la seva afirmació parlant de signatures digitals. “En criptografia tens el concepte de clau pública i privada. S’està creant un sistema de clau digital on tu pots signar que tu ets l’autor d’alguna cosa o que has participat en alguna cosa. En el futur, una de les apostes que estem fent és que quan un mitjà d’informació et fa una consulta, l’entrevistat podrà corroborar amb la seva clau privada que aquesta cita és correcta. Això li dóna veracitat tant a la notícia, com al periodista i l’entrevistat. Es crea un vincle de confiança.

Olga ens posa en context sobre un problema de les xarxes socials: “Les xarxes socials permeten avui en dia compartir idees, opinions o afirmacions de manera lliure i no controlada, això fa que en ocasions la informació es doni per certa sense cap tipus de confirmació o de verificació, és per això que cada vegada més es fan fins i tot virals notícies que no són certes. Blockchain permetrà evitar les notícies falses, atès que els propis controls intrínsecs d’una xarxa blockchain permetran mantenir la integritat d’una notícia des que es crea i mentre es comparteix. D’aquesta manera, en l’ecosistema blockchain tindrem la certesa de la veracitat de les notícies així com de la ‘propietat’ de les mateixes, servint com una ‘Propietat Intel·lectual’ immediata dels continguts generats, conservant tal com han estat creats, evitant la seva còpia i la seva modificació”.

Així, doncs, i per resumir, per als mitjans de comunicació, blockchain portarà tres beneficis destacables:

– Una millor monetització dels continguts i un major control pel que fa a pagaments per continguts petits, com articles.

– Major veracitat i transparència. Les informacions tindran la signatura digital de cada autor i no es podran modificar ni eliminar del sistema.

– La possibilitat de convertir-se en oracles de la comunitat blockchain, aportant dades exteriors contrastades que ajudin a verificar el compliment dels contractes intel·ligents.

Per als departaments de comunicació els beneficis en seran dos:

– La millora de transparència amb els clients a l’hora de emetre o enviar comunicats oficials.

– La possibilitat de crear campanyes de publicitat en mitjans i xarxes socials on es pagui per el consum real i es tingui com a preferència l’interès dels consumidors, aportant al negoci un major coneixement del consumidor i una inversió més eficient.

 

Per Acceso, Intellicence tho shine
Font d’imatge: s03.s3c.es