Skip links

La Comissió Europea destinarà 450.000 euros a finançar projectes d’investigació periodística

La Comissió Europea, a través del Centre Europeu per a la Llibertat de Premsa i Mitjans (o les seves sigles en anglès ECPMF), concedirà subvencions per finançar investigacions periodístiques transfrontereres amb un pressupost total de 450.000 euros. Qualsevol periodista i mitjà d’algun país membre de la Unió Europea (UE) podrà postular-se com a candidat, atenent a alguns requisits en la sol·licitud.

Investigative Journalism for the EU (IJ4EU) és una iniciativa per la qual es busca “donar suport a investigacions que reflecteixin el paper dels mitjans com a agents que controlin als que ostenten el poder perquè es responsabilitzin de les seves accions i obligacions”, en honor de mantenir la democràcia i l’estat de dret. S’interessen en projectes amb rellevància transfronterera, és a dir, que afectin diversos llocs de la UE.

Primerament, es demana que els equips de recerca sol·licitants estiguin conformats per més de dues persones o mitjans de diferent nacionalitat de països membre de la institució supranacional, sense restriccions als formats periodístics. Els temes en si són lliures, però tindran prioritat aquells relacionats amb la corrupció, democràcia, drets humans i canvi climàtic, amb predilecció per aquells que afectin mitjans petits o en zones on el periodisme pateix pressions polítiques o econòmiques.

Aquestes sol·licituds seran enviades en anglès i presentades davant l’International Press Institute (IPI) -òrgan amb seu a Viena encarregat de administrar-les- abans de les 11.59 del 3 de maig de 2018. En elles, haurà d’aparèixer una descripció del projecte, així com referències dels sol·licitants, un cronograma de la recerca, una pla de publicació amb data límit el 31 de desembre de l’any en curs i una avaluació de riscos. Quant al pressupost, no ha de ser menor de 5.000 euros ni sobrepassar els 50.000 euros. Aquest serà cobert en un 70% per la subvenció proporcionada pel IJ4EU, atenent principalment als costos derivats de la producció del contingut periodístic: salari i personal, investigació, traducció i viatges, excloent les despeses d’equip. Més informació AQUÍ.

 

Per AEC
Font d’imatge: ipi.media