Skip links

ComScore publica una nova edició d’El futur digital en perspectiva

ComScore publica una nova edició d’El futur digital en perspectiva (edició 2018), que ofereix una visió de les maneres de consum multiplataforma i que descriu els hàbits digitals globals, ja sigui en ordinadors, smartphones o tablets, detallant el perfil de les audiències i l’evolució dels patrons de consum en 2017. L’informe es basa en dades multiplataforma d’Estats Units, Canadà, França, Alemanya, Itàlia, Espanya, Regne Unit, Argentina, Brasil, Mèxic, Índia, Indonèsia i Malàisia, per destacar les similituds globals i els matisos locals.

Algunes de les estadístiques incloses al Futur digital en perspectiva són:

  • Les aplicacions representen més del 80% del temps passat amb mòbils. Les 30 aplicacions més populars representen entre el 41% i el 61% del temps total.
  • El consum “mobile-only” (sigui a través de smartphones o de tauletes) afecta el 70% de la població digital a l’Índia i va augmentar del 22% al 29% al Brasil en any 2017.
  • Les missatgeries instantànies i les xarxes socials representen més d’un quart del temps passat amb mòbils en els països estudiats.

 

Per Àmbit d’Estratègia i Comunicació-Mediàtic
Font d’imatge: brandsoftomorrow.com