Skip links

El 28% internautes espanyols utilitza bloquejadors d’anuncis i el 20% naveguen d’incògnit

Publicis Media presenta els resultats del seu estudi “La Publicitat Digital en mans dels usuaris: més enllà del AdBlocking” i realitza una sèrie de recomanacions a la indústria per abordar aquestes pràctiques. L’estudi -realitzat per Publicis Media- sobre el control dels usuaris davant la publicitat digital, destaca que l’ús real de tècniques per evitar la publicitat és limitat i està reduint paulatinament en els últims dos anys.

Segons l’Observatori que Publicis Media porta realitzant des de finals de 2015, si bé el 39% dels usuaris esborren les galetes, sota l’argument de netejar el seu ordinador i de salvaguardar la seva privacitat, només el 18% bloqueja les galetes, per evitar ser monitoritzats.

Un 20% dels internautes utilitza la navegació privada i el 28% utilitza AdBlockers per bloquejar els anuncis. Hi ha un ampli coneixement de les tècniques per evitar la publicitat en línia: 59% coneix l’ús de AdBlockers, 50% l’esborrat de cookies, 47% l’ús de navegació privada i 45% l’ús d’anti-trackers o blockeadores de cookies.

Aquest estudi cobreix un doble objectiu, d’una banda, entendre la mirada del consumidor pel que fa a aquests fenòmens i, de l’altra, fer un correcte dimensionament dels mateixos. L’Estudi identifica quatre tipologies de consumidors en funció dels dos condicionants que expliquen en quina mesura els consumidors són accessibles per a les marques: el nivell de coneixement que tenen de la tecnologia i l’exposició de la seva privacitat que volen tenir a la xarxa.

Els nadius digitals, principalment joves menors de 25 anys que només fan servir internet al mòbil i comparteixen les seves dades obertament en xarxes socials, són els que més utilitzen la navegació privada, principalment per protegir la seva privacitat respecte als seus pares.

Els Integrats menors de 35 anys, que també naveguen principalment, però no exclusivament, al mòbil, utilitzen els anti-trackers per evitar el control de la seva navegació. Els dos grups, molt avançats en el coneixement i ús de la tecnologia, utilitzen els ad-blockers per evitar la càrrega dels seus navegadors, accelerar la velocitat i millorar la seva experiència deusuario.

Davant d’aquests dos perfils trobem els Pràctics, menors de 45 anys, que reben bé la publicitat en considerar que els aporta informació i valor, i utilitzen més habitualment tècniques com l’esborrat de l’historial o esborrat de les galetes per mantenir net l’ordinador, evitar l’entrada de virus i no ser detectats fent un ús indegut dels dispositius, per exemple a la feina.

Finalment, els Insegurs, en què s’engloba als majors de 45 anys, són els que utilitzen internet fonamentalment des del desktop, encara que cada vegada més usen el mòbil i volen una publicitat informativa, amb ofertes i promocions seu principal actitud és el esborrat de cookies per protegir la seva privacitat.

L’anàlisi conclou amb unes recomanacions per a la indústria: és important respectar els desitjos dels usuaris que no desitgin ser impactats amb una marca o monitoritzats mitjançant cookies; cal tenir cura dels entorns digitals per a fer-los menys intensius en publicitat, realitzar una comunicació més rellevant, menys repetitiva, amb controls de freqüència màximes per evitar un nombre d’impactes excessius així com apostar pels formats menys intrusius, continguts nadius, social media o formats integrats gràfics convencional.

 

Font: Programa Publicidad