Skip links

La intel·ligència artificial, la realitat augmentada i virtual i el blockchain canviaran radicalment el periodisme

El document es titula “Disrupció creativa: l’impacte de les tecnologies emergents en l’economia creativa”, presenta els resultats d’un projecte conjunt realitzat per McKinsey i el Fòrum Econòmic Mundial, que va realitzar més de 50 entrevistes amb experts de tot el món, així com tres tallers a la Xina i EUA La investigació indica que la IA, la realitat augmentada, la realitat virtual i la tecnologia Blockchain revolucionaran tota l’economia creativa, especialment l’art i el periodisme.

Segons aquest document, la IA que genera text està ja molt difosa en el periodisme i és molt utilitzada pels editors per ampliar la seva oferta. L’Associated Press ha utilitzat la IA per alliberar al voltant del 20% del temps dels reporters, de manera que la producció s’ha multiplicat per deu. El diari The Washington Post ha desenvolupat la seva pròpia eina, Heliograf, per cobrir notícies esportives i polítiques. En el seu primer any, ha generat 70 articles al mes, en la seva gran majoria material que no ha precisat intervenció humana.

El document indica també que el Blockchain té el potencial de canviar el nivell de control que els artistes tenen sobre el seu treball. Amb aquesta tecnologia es poden programes els drets de propietat intel·lectual, els ingressos i pagaments en contractes intel·ligents que distribueixen de manera transparent els continguts i els pagaments, eliminant radicalment als intermediaris i suprimint gairebé totalment la complexitat dels pagaments.

També s’afirma que la Realitat Artificial i Virtual “tenen la capacitat de proporcionar experiències veritablement transformadores a promoure sentiments, habilitats i comprensió, completament nous i significatius”.

Les prediccions afirmen que els auriculars VR van a disminuir de preu un 15% cada any, a la vegada que s’alliberen de la seva dependència dels ordinadors, de manera que és d’esperar que les tecnologies immersives es tornin progressivament més disponibles per als consumidors en un nou mercat massiu.

L’informe destaca que les plataformes tecnològiques són ara les principals fonts de referència per als editors. Facebook i Google són responsables ja de al voltant del 70% del trànsit informatiu. Però el document adverteix també que aquestes plataformes no promouen necessàriament continguts amb alts valors artístics o cívics, sinó més aviat continguts que resultin virals i comercialment atractius. McKinsey adverteix que aquestes plataformes exerceixen judicis “explícitament editorials” sobre els continguts, decisions que abans eren competència dels mitjans tradicionals.

Cinc empreses, Google, Facebook, Alibaba, Baidu i Tencent reben gairebé el 80% dels ingressos mundials de la publicitat mòbil i, segons algunes estimacions, gairebé el 90% del creixement va sol a dues empreses: Facebook i Google.

Un exemple de periodisme amb Intel·ligència Artificial el tenim en l’startup Knowherenews.com, que combina tecnologies d’aprenentatge automàtic i periodistes humans per oferir dades sobre notícies populars. L’editor en cap i cofundador, Nathaniel Barling, explica que la IA primer tria una història basada en el que és popular a Internet en aquest moment. Posteriorment busca més de 1.000 fonts de notícies per reunir detalls, mirant llocs de tendència esquerrana o dretana. Després, la IA escriu la seva pròpia versió “imparcial” de la història, de vegades tan sols en 60 segons, prenent també en compte la “fiabilitat” de cada font. Per a algunes de les històries més polítiques, la IA produeix dues versions addicionals, etiquetades com a “esquerra” i “dreta”. Un parell d’editors humans revisa cada història. Les diferents edicions retroalimenten la IA, ajudant-la a millorar amb el temps. Knowhere News acaba de recaptar 1,8 milions de dòlars en fons inicials.

Aquest newsletter us ofereix complet el document Creative Disruption: The impact of emerging technologies on the creative economy. CLIQUEU AQUÍ