Skip links

Els internautes segueixen preferint les revistes en paper

La nova edició d’AIMC Q Panell, investigació basada en el propi panell d’internautes d’AIMC i dedicada, en aquesta ocasió, a l’anàlisi del consum de revistes tant en la seva edició impresa com digital, torna a demostrar que el paper segueix sent el suport preferit per llegir revistes.

A grans trets, aquest nou informe assenyala que un 73% dels enquestats afirma haver llegit alguna revista en paper en els últims 6 mesos; el 26% dels internautes ha consultat alguna revista digital en l’últim mes; les dones continuen liderant la lectura de revistes en paper, i més d’un 11% dels internautes és seguidor d’alguna revista en xarxes socials. No obstant això, només un 45,5% dels enquestats afirma haver llegit alguna revista en paper en l’últim període (aquest s’estableix en funció de la pròpia periodicitat de les capçaleres).

D’altra banda, els lectors de revistes a través d’internet en els últims 30 dies són 8.382.000, el que suposa un 26% dels internautes I, d’ells, el 3,7% declaren no haver llegit cap revista en paper a els últims 6 mesos. L’estudi posa també de manifest que un 11,3% dels internautes és seguidor d’alguna revista en xarxes socials. Una de les novetats que aporta aquesta edició respecte a l’anterior es refereix al consum de revistes digitals per sexes. Es trenca la tendència que mostrava un major consum masculí i es produeix gairebé un empat tècnic: el 26,1% dels homes declara llegir revistes en suport digital, enfront del 25,9% de les dones.

 

Per Marketing News
Font d’imatge: media.cat