Skip links

La inversió publicitària gestionada en 2017 per les agències de mitjans

L’Estudi InfoAdex d’agències de mitjans 2018 és la setzena edició d’una anàlisi global que observa cada any els principals subjectes del sector publicitari amb els anunciants i marques per a les que treballen. L’estudi d’agències analitza la “inversió publicitària gestionada” per les agències, entenent com a tal la repercussió econòmica de les campanyes i accions publicitàries fetes per les agències en els mitjans convencionals, en termes d’inversió controlada per InfoAdex en valors estimats com a reals.

Es considera en l’estudi la inversió en mitjans convencionals (televisió, incloent tant a les cadenes nacionals i autonòmiques que emeten en obert com a les televisions de pagament, diaris, revistes, ràdio, dominicals, cinema, publicitat exterior i Internet) controlada per InfoAdex i no s’inclou ni l’inversió en mitjans no convencionals ni la corresponent investigació, producció, honoraris d’agències, ni tampoc altres conceptes d’inversió relacionats amb l’anunci o la comunicació comercial. Lògicament, la inversió ve sempre referida a l’àmbit estatal, sense computar la que es porta a terme en mitjans internacionals

La base fonamental de l’estudi són les dades d’inversió publicitària controlades per InfoAdex, valorades amb la metodologia i criteris emprats en l’elaboració de l’Estudi Informació Índex de la Inversió Publicitària a Espanya 2018, que gestiona els dades publicitaris del 2017.

 

Agències de mitjans

S’han analitzat els comptes de 27 agències de mitjans que han col·laborat en l’estudi, i s’ha imputat inversió a 6.239 marques directes pertanyents a 2.166 anunciants detectats en el control d’InfoAdex. La inversió gestionada atribuïda a aquestes agències ascendeix a 3.514,7 milions d’euros, el que representa el 81,5% de la inversió publicitària controlada per InfoAdex en valors estimats com reals l’any 2017.

Pes relatiu de les agències de mitjans participants en l’estudi

 

1.- Anunciants gestionats

 
  inversión controlada   nº de anunciantes   inv. media anunciante
Total mercado  

4.311,5

M.€  

35.702

an.  

120.764

Agencias de medios 3.514,7 M.€  

2.166

an.  

1.622.675

% 81,5 % 6,1 %

 

2.- Marques/model directes gestionades

 
  inversión controlada   nº de                      marcas (*)   inv. media marca
Total mercado  

4.311,5

M.€  

51.612

mar.  

83.537

Agencias de medios 3.514,7 M.€  

6.239

mar.  

563.346

% 81,5 % 12,1 %

Font: InfoAdex – (*) marques directes

 

Relacionem les vuit primeres agències que han col·laborat en l’estudi, ordenades en raó a la seva xifra d’inversió gestionada en 2017, d’acord amb la metodologia d’InfoAdex: Havas Media, 478.266.287; Carat, 443.019.898; YMedia Vizeum, 323.587.399; OMD,  283.781.193; Zenith, 263.294.872; Arena Media Comunications, 249.421.310; Mindshare, 224.853.677; Starcom, 199.618.727.

 

Per: Infoadex
Font Imatge: thedailybeast.com