Skip links

La confiança dels espanyols en els mitjans és inferior a la mitjana d’Europa, segons un estudi de la UER

En termes generals, els espanyols confien menys en els mitjans de comunicació que les mitjanes obtinguts per al conjunt dels 28 països de la Unió Europea, segons l’estudi Trust in mitjana, 2018 , elaborat per la unitat d’investigació de mitjans de la Unió Europea de Radiodifusió (UER).

Segons aquest estudi -realitzat a partir de dades de l’Eurobarómetro- el 19% dels espanyols té una confiança alta i el 33%, mitjana, en els mitjans d’informació, mentre que les mitjanes europeus són del 21 i el 36%, respectivament.

Per mitjans, i com és tradicional a Espanya i en bona part d’Europa, la ràdio és el mitjà que més confiança suscita i, així, el 52% dels espanyols i el 59% dels europeus manifesten que solen confiar-hi.

En el cas d’Espanya, a continuació es col·loca la premsa escrita en la qual un 40% dels espanyols sol confiar, per un 47% dels europeus. La televisió se situa en tercera posició (la segona en la mitjana europea) i el 36% dels espanyols sol confiar-hi, pel 51% de la mitjana de l’Europa-28.

Finalment, les dues últimes posicions les ocupen els nous mitjans. Tant a Espanya com a Europa el 34% de la població diu que sol confiar en el que llegeix a internet, mentre que el 22%, en el cas d’Espanya, i el 20% en la mitjana europeu, confia en la informació que rep per les xarxes socials.

 

Per Digimedios