Skip links

La quota de publicitat dels mitjans digitals i impresos supera a la d’audiència el 2017

L’any passat els mitjans digitals i els diaris i les revistes impreses van tenir una quota de la inversió publicitària superior a la de la seva audiència, expressada en minuts de consum diari, segons les estimacions realitzades per DigiMedios, a partir de les dades de l’Associació per a la Investigació dels Mitjans de Comunicació (AIMC) i de l’estudi i2p de la inversió publicitària.

Segons aquestes estimacions, per exemple, els espanyols van dedicar a internet una mitjana del 26,4% del temps destinat diàriament al consum de mitjans, mentre que van captar el 31,9% de la inversió publicitària.

En el cas dels diaris i les revistes impreses, malgrat la seva menor consum i inversió publicitària, també es va registrar un desfasament en el mateix sentit. Així, als diaris només es va dedicar el 2,0% dels minuts de consum demedios, mentre que van aconseguir el 10,9% de la publicitat.

 

Font: www.apmadrid.es

 

La televisió i la ràdio, per contra, van registrar uns nivells d’audiència superiors a la inversió publicitària que van captar. Els espanyols, per exemple, van dedicar a la televisió el 48,1% del temps de consum mediàtic i no obstant això van captar el 44,6% de la inversió publicitària. En el cas de la ràdio, aquests percentatges van ser 23,1% (audiència) i 8,4% (inversió), respectivament.

Cal destacar, d’una banda, l’equilibri que es registra a la televisió i els mitjans digitals, mentre que a la ràdio i els mitjans impresos la situació està molt descompensada. D’altra, cal no oblidar el repartiment de la inversió publicitària per companyies en cadascun dels suports. Així en la televisió, la ràdio i els mitjans digitals molt pocs operadors es reparteixen la major part de la inversió, mentre que els mitjans impresos es caracteritzen per l’existència de nombrosos competidors.

Per als càlculs referits a l’audiència, s’han fet servir dades corresponents al consum mitjà en minuts de mitjans, del Marc General dels Mitjans a Espanya, de l’AIMC. Per als càlculs d’inversió publicitària la font ha estat l’estudi i2p, de Media Hotline i Arce Media per que fa a inversió en mitjans convencionals (mitjans impresos, televisió i ràdio) i en mitjans digitals (versions digitals de diaris, revistes, televisió i ràdios, més la corresponent a xarxes socials i altres suports, com els portals). La inversió en mitjans digitals s’ha complementat amb la corresponent a enllaços patrocinats, publicada per Infoadex. No s’ha considerat l’audiència ni la inversió de suports com exterior, cinema o suplements (en aquest últim cas a causa de la seva petita impacte).

 

Per Digimedios