Skip links

Les dones i els autònoms del sector periodístic, els més desfavorits segons l’InformeAPM

Un any més, l’Associació de la Premsa de Madrid (APM) ha presentat el seu informe anual sobre la professió periodística, acte dirigit pel seu responsable, Luis Palau. “L’informe és una radiografia bàsica del sector i posa de manifest els problemes que no es veuen”, comença afirmant Palau. S’han fet 1.756 entrevistes a professionals del sector, donant com a resultat unes xifres més aviat poc encoratjadores, tot i que encara hi ha esperança.

Com a punts principals cal destacar el creixement del nombre d’autònoms en el sector respecte a l’any passat, els quals es troben en una situació de desemparament econòmic, laboral i legal. Les enquestes realitzades per aquest informe professional mostren que aproximadament la quarta part dels periodistes que treballen informant (25%) o fent comunicació empresarial o institucional (27,1%) són autònoms. Els autònoms entrevistats defensen que no és una elecció dels periodistes sinó quelcom forçat pel mercat actual, augmentant en quatre punts percentuals entre els periodistes i en tres punts entre els comunicadors. Els mitjans tradicionals -televisió, ràdio i premsa en paper- encara conserven la seva plantilla amb treballadors contractats, mentre que els nous i creixents mitjans digitals així com les revistes en paper tiren del treball autònom dels seus col·laboradors.

El mateix passa si ens referim a la retribució, que empitjora per als periodistes, i millora per als comunicadors. A tall d’exemple, “el percentatge de periodistes autònoms que cobra menys de 1.000 euros mensuals va augmentar en gairebé deu punts percentuals en l’últim any, i ja supera el 45%. No obstant això, el percentatge de comunicadors es va reduir fins al 33%”, segons Palau.

A més subratllen que el 60% del futur del sector estarà en adaptar cada vegada més aquesta forma de treball autònom. Com a conseqüència advoquen per gaudir de més defensa jurídica per part dels col·legis i associacions de premsa, els organismes més important per a ells.

A això se li suma una desigualtat notable d’homes i dones. Si bé és cert que hi ha més periodistes titulats que empleats, cal afegir les notables diferències entre empleats i llocs directius, amb un nombre més elevat d’homes que de dones. Concretament en els alts càrrecs periodístics enquestats hi ha 27 dones ocupades enfront de 73 homes. Entre d’altres motius, destaca la difícil conciliació de la vida familiar.

L’informe indica que hi ha un 64% d’atur femení davant d’un 35% d’atur masculí. Descobrim així una clara discriminació amb les dones en el sector.

L’única dada optimista, destaca Luis Palau, és que hi ha una mica menys d’atur que l’any anterior. Les xifres registren una caiguda del 9,5%, fins situar-se en 7.137 professionals.

 

Problemes i pressions

Els dos principals problemes del sector segons l’informe són l’atur i la precarietat laboral, amb un 45,9%. El segueixen la mala retribució (16,1%), la manca d’independència (14,7%) i la falta de rigor i neutralitat en la informació (13,4%). “Ens estem convertint en mers recopiladors d’informació, cada vegada es fa menys informació original” comenta Palau. Les raons subjacents semblen ser les retallades salarials i de plantilla. Els mitjans exigeixen el mateix nivell de productivitat, el que porta a un detriment de la qualitat de la informació. “És precisament la qualitat de la informació la que marcarà la diferència” destaca el responsable de l’informe.

Un altre dels temes que preocupen al sector són les pressions per part dels propis mitjans o dels directius. Es constata que el nombre d’afectats augmenta aquest any, especialment en els mitjans enfront d’una preocupació més lleugera per als professionals de comunicació.

 

Font: Associació de la Premsa de Madrid