Skip links

Les marques ja prediuen els continguts que es faran virals

No és únicament la casualitat el que determina quins continguts socials es faran virals a Internet: les matemàtiques i la tecnologia permeten ja predir-ho. Aquest transcendental avanç beneficia enormement als anunciants, que disposen per fi d’eines que poden avançar quines informacions es faran virals en xarxes socials a l’hora de vincular-hi els seus anuncis amb l’objectiu d’ampliar així les seves audiències i amb això els rendiments dels seus campanyes.

La eina Peer39, de la plataforma tecnològica Sizmek, està dotada d’intel·ligència artificial i permet pronosticar quins continguts a Internet es faran virals en un futur pròxim . Amb ella, les marques poden triar exactament al costat de quin tipus d’informacions volen que apareguin els anuncis, amb la garantia que no apareixeran al costat dels que puguin resultar-nocius o perjudicials.

És sabut com funcionen a Internet els continguts virals: certes imatges, articles i vídeos atrapen a determinades audiències i comparteixen aquests continguts en xarxes socials donat l’interès o a les emocions inusitades que els susciten. Per als anunciants, acostar-se a temps amb la seva publicitat a aquestes informacions, sabent per avançat que es faran virals, pot ser tan beneficiós gairebé com que els toqui de cop i volta la grossa de la loteria. Perquè? Perque aquests continguts tan populars arriben a audiències enormes i solen resultar més creïbles, fent que el públic els aculli normalment amb major receptivitat.

No obstant això, no tot són avantatges. Aquest tipus d’informació viral pot implicar així mateix riscos a les marques: hi ha casos en els quals els continguts que es popularitzen de forma massiva es relacionen amb armes, terrorisme o drogues. També pot succeir que les informacions estiguin vinculades amb llocs il·legals, nocius o, simplement, distants dels valors intrínsecs de la marca que es vol promocionar. Davant de tot això, la tecnologia ja permet a les marques comprar inventaris d’anuncis amb la seguretat que apareixeran al costat de continguts que probablement es faran virals, d’una banda, però, de l’altra, amb la seguretat que s’ajusten exactament als interessos de la marca.

La nova funcionalitat predictiva d’aquesta solució de Sizmek permet fer pronòstics sobre el contingut que previsiblement es farà viral mitjançant un sofisticat algoritme que pondera indicadors relacionats amb els continguts, com la seva visibilitat a Internet i l’atractiu que generen a l’hora de determinar així la seva popularitat. Per pronosticar quins continguts es faran virals, l’algoritme té en compte concretament el temps transcorregut des de la publicació de la informació i els nivells de popularitat del lloc d’origen de la mateixa. S’identifiquen, entre d’altres mesuradors predictius, els URL que previsiblement es faran virals segons la seva implicació en mitjans socials. A més, es divideix el trànsit de continguts en sis nivells depenent de la popularitat social. També es té en compte que el pic màxim de viralitat d’un contingut sol ocórrer entre vuit i dotze hores després de la seva difusió.

Fins al moment, el possible èxit de les campanyes de màrqueting basades en la viralitat de continguts socials a Internet era només una qüestió de sort. Ara es sustenta científicament mitjançant la tecnologia i les matemàtiques: una fita del que, sens dubte, anunciants i agències es veuran beneficiats.

Per: Juan Sevillano, director general d’Sizmek Espanya / Revista Ctrl
Font imatge: MarTech Series