Skip links

Neuromedia: inversió publicitària i record no sempre van de la mà

Es tracta de l’Anàlisi sobre Record vinculat a l’edat i el mitjà, i la seva relació amb la inversió, de Neuromedia. En l’anàlisi realitzada per Neuromedia, es constata que inversió publicitària i record no sempre van de la mà. El record publicitari és la clau a l’hora d’establir estratègies de mitjans.

 

Vivim hiperconnectats i rebem un impacte publicitari cada 10 segons, la qual cosa significa 6.000 impactes publicitaris diaris. L’ésser humà només és capaç de retenir un màxim de 18 missatges, amb capacitat per captar la seva atenció, connectant amb un significat i generant un record. Per això, és essencial conèixer que el record varia segons l’edat i delimitar quins mitjans recorda millor el públic objectiu, per tenir-ho en compte a l’hora de realitzar una adequada planificació estratègica en mitjans.

Davant la pregunta sobre quina publicitat recordes, quines marques i en quin mitjà, sense suggerir cap tipus de marca, sector o producte (top of mind de IMOP), cada grup d’edat respon d’una manera diferent.

Saray García, consultora estratègica de l’agència de consultoria i gestió integral de mitjans, Neuromedia, sosté que “els joves recorden en un nombre més gran de mitjans publicitat diferent. Per la pròpia naturalesa de l’edat, estan més oberts a estímuls que estan marcant les seves aspiracions i pautes comportamentals en el món adult. En els més joves, les emocions i les influències pesen més, ja que estan en un trànsit de maduració i al seu torn, troben en les marques els valors, principis i comportaments que els identifiquen”.

La gent gran, a la qual caracteritza el poder adquisitiu, ja identifiquen i coneixen les marques que estan establertes en la nostra societat, les decisions de compra són més rutinàries i en les decisions d’alt nivell d’implicació, com una casa o un cotxe, s’informen, comparen i pregunten, encara que hi hagi un interès i un desig previ creat gràcies a la publicitat. Això suposa que a part de l’aspiració i el desig d’adquirir una determinada marca, hi ha una reflexió relacionada amb la despesa.

Amb les dades sobre el paper, el record en els més joves s’adverteix principalment a la televisió, on més del 90% dels joves ha recordat algun anunci publicitari. No obstant això, el concepte de televisió en els joves no és el mateix que en els adults, ja que per als primers s’estén a qualsevol contingut audiovisual que es veu en aquest dispositiu.

Però què passa amb la premsa i la ràdio? Aquests dos mitjans són els que posseeixen l’audiència més fidel i més interessada en els continguts. La seva baixa saturació, la freqüència d’exposició a la publicitat i la credibilitat que el propi usuari els atorga, fa que en aquests mitjans es generi un record molt qualificat, sobre un públic molt segmentat.

També hi ha diferències entre els sectors més recordats segons l’edat causa de l’interès de compra. Per exemple, els més joves recorden més publicitat de temes relacionats amb la cultura, vestimenta o telefonia, així com els més grans recorden més anuncis de temes relacionats amb la llar: alimentació, begudes, neteja, electrodomèstics, mobles o vehicles.

Encara que pot existir la temptació de lligar el record a la inversió generada en publicitat en cada mitjà, la veritat és que això no passa. El cas més significatiu és el del cinema, que té ràtios molt elevats de record amb relació a la inversió (0,8% anual del total d’inversió en publicitat i un índex de record publicitari del 16% el 2018).

Per tant, a l’hora d’establir una bona estratègia de mitjans, no només hem de tenir en compte paràmetres quantitatius (audiència, cobertura, ots), sinó també treballar buscant paràmetres qualitatius: seré un d’aquests 18 missatges que recorda l’individu?, estic treballant amb la freqüència òptima per generar record?

Us oferim tots els gràfics d’aquest estudi de Neuromedia CLICANT AQUÍ 

 

Per: Jesús Díaz / El Programa de la Publicidad
Infografia: Neuromedia