Skip links

Només un 2% d’usuaris a Espanya, no dóna el seu consentiment a l’ús de cookies

Només el 5% dels internautes europeus rebutgen les cookies utilitzades per personalitzar la publicitat. Teads, la Plataforma Global de Mitjans, està distribuint un informe setmanal sobre com els Publishers digitals europeus estan implementant el nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). El baròmetre de Teads pot considerar-se representatiu del mercat, ja que 2/3 del top 300 Publishers editorials de comScore a nivell mundial estan a la plataforma publicitària de Teads.

Segons les dades de Teads, el 62% del tràfic de Publishers europeus inclou un CMP, el que permet als seus usuaris acceptar o rebutjar publicitat lligada a galetes. Espanya lidera el procés d’implementació amb un 82,83% d’adopció de CMP’s, el segueix Holanda amb un 82,82%, França amb un 71,08% i el Regne Unit registra un 67,93%.
Un percentatge molt baix dels usuaris no dóna el seu consentiment a l’ús de cookies per personalitzar la publicitat. A Europa el percentatge mitjà de rebuig és del 5%, una mica més elevat al Regne Unit (7%), menor a França (4%), a Holanda (3%), a Espanya i Itàlia (2%). Les dades d’Alemanya, no estan disponibles a causa de que la majoria dels Publishers alemanys no es basen en el consentiment de l’usuari per poder personalitzar publicitat sinó en el seu “interès legítim”.

Per: Programa de la Publicidad