Skip links

És el pagament dels continguts digitals la solució de la premsa?

La crisi en els mitjans de comunicació és un fet que s’ha prolongat en els últims anys. Moltes han estat les anàlisis que s’han fet per buscar la solució que es converteixi en una alenada d’aire fresc per al periodisme a casa nostra. Una de les opcions que més es baixessin i que molts diaris s’han plantejat en un futur a mig termini és apostar pels continguts de pagament en les seves versions digitals.

Aquesta és una de les solucions més estudiades per sanejar els comptes dels principals grups editorials del nostre país. Aurelio Martín, vicepresident de FAPE ha analitzat aquesta opció a la Universitat d’Estiu per a intèrprets de diverses entitats dependents del Parlament Europeu.

A la seu de l’Oficina del Parlament Europeu a Madrid, Martín ha descrit un panorama una mica fosc a causa de la recent crisi econòmica, l’adaptació dels mitjans a l’tsunami digital, la deriva a la baixa de la publicitat i de circulació, en el cas del paper, i l’acaparament de la mateixa per part de Google i Facebook, entre d’altres.

Segons la seva opinió, problemes com la desinformació que generen les xarxes socials o la desaparició dels editors donen a la indústria dels mitjans a Espanya en una situació “en què sobreviure és un èxit”. Continuant en aquesta línia, Aurelio Martín ha recordat que 12.000 periodistes han perdut la feina en l’última dècada i ha situat l’atur com el principal problema a què s’enfronta la professió.

En la seva anàlisi del sector, ha abordat també qüestions com el voluminós nombre de periodistes que hi ha a Espanya, amb uns 6.000 nous graduats a l’any, entre periodisme i comunicació audiovisual; el paper de la dona en les redaccions, figurant entre els salaris més baixos, i en els llocs directius dels mitjans, on són clara minoria; l’augment del nombre d’autònoms, amb una mitjana d’ingressos que no supera els 1.000 euros al mes; la desinformació (‘fake news’); i l’actual situació de la premsa diària, la difusió ha caigut un 44% des de 2007.

 

Per: Prnoticias
Font Imatge: IT User