Skip links

Periodisme mòbil: Revisió sistemàtica de la producció científica

L’era dels mitjans mòbils ha situat la convergència comunicativa en un nou estadi. La mobilitat ha obert un gran camp en la canviant societat xarxa. La producció científica sobre periodisme mòbil ha adquirit un major protagonisme gràcies a les millores tècniques dels dispositius ia la democratització en l’accés als continguts per part dels usuaris. En els últims deu anys s’ha produït una acceleració en les innovacions tecnològiques que s’ha traduït en un major interès per aquesta àrea d’estudi. En el treball Mobile journalism: Systematic literature review  (autors: Xosé López-García, Alba Silva-Rodríguez, Àngel-Antonio Vizoso-García, Oscar Westlund, João Canavilhas) s’analitzen els articles sobre dispositius mòbils i periodisme per tal de definir el moment actual del procés i situar el paper que ocupen en l’escenari convergent.

El mètode ha estat una revisió sistemàtica de la literatura científica (SLR) de 199 articles publicats entre el gener del 2008 i el maig del 2018 a la base de dades Web of Science. La validació va seguir els criteris d’inclusió i exclusió, identificació de la base de dades, motors de recerca, i avaluació i descripció de resultats. Les troballes indiquen que als Estats Units es concentra el major nombre de publicacions relacionades amb aquest tema i que l’auge de la producció científica sobre periodisme mòbil es dóna en l’any 2013. Es conclou que hi ha un predomini de publicacions relacionades amb els actants en detriment d’aquelles que versen sobre actors o audiències. i avaluació i descripció de resultats. Les troballes indiquen que als Estats Units es concentra el major nombre de publicacions relacionades amb aquest tema i que l’auge de la producció científica sobre periodisme mòbil es dóna en l’any 2013.

Es conclou en aquest estudi que hi ha un predomini de publicacions relacionades amb els actants en detriment d’aquelles que versen sobre actors o audiències. i avaluació i descripció de resultats. Les troballes indiquen que als Estats Units es concentra el major nombre de publicacions relacionades amb aquest tema i que l’auge de la producció científica sobre periodisme mòbil es dóna en l’any 2013. Es conclou que hi ha un predomini de publicacions relacionades amb els actants en detriment d’aquelles que versen sobre actors o audiències.

NOTA.- El Butlletí ofereix als seus lectors el treball acadèmic Periodisme mòbil: Revisió sistemàtica de la producció científica. Només cal CLICAR AQUÍ