Skip links

Perspectives positives dels anunciants per al tancament d’any

L’última edició de Trend Score, baròmetre de tendències d’inversió en màrqueting i publicitat dels principals anunciants del mercat, presenta dades de creixement positiu per al tancament de 2018.

Les expectatives dels 70 anunciants que han participat en el baròmetre Trend Score (directors de màrqueting, publicitat i mitjans) apunten a un tancament d’inversió del + 0,4% en màrqueting i de + 0,7% en publicitat. En el cas de màrqueting, la inversió en el primer semestre del 2018 s’ha mantingut en general estable respecte a la del mateix període de l’any anterior. En publicitat, prop de la meitat dels professionals han mantingut estable la seva inversió i el nombre d’anunciants que declara haver reduït el seu pressupost, és tres punts inferior al del mateix període de l’any anterior.

En general, els anunciants apunten a una ampliació del mix de mitjans en el primer semestre del 2018, el que indica un major repartiment en les inversions. Com en passades edicions, digital és el canal amb major creixement tant en inversió com en expectatives per al tancament de l’any.

Altres àrees d’inversió
En aquesta última edició del Trend Score, s’han inclòs preguntes addicionals per poder identificar altres àrees d’inversió en comunicació dels anunciants més enllà dels mitjans.

Els resultats obtinguts indiquen que per més de la meitat dels professionals hi ha més d’un 20% de la seva inversió que no queda recollida en els models de mesurament i `tracking’ actuals de mercat, i, fins i tot, un 20% assenyala que el pressupost no controlat per aquestes fonts és superior al 50% del total invertit.

Preguntant als anunciants per perfils de projecte en què estan invertint, les respostes evidencien que els projectes centrats en l’experiència de client, data i automatització de processos són àrees clau actualment per a les marques que, majoritàriament, compten amb un pressupost addicional per poder afrontar-los (1 53,10% dels professionals el declara així).

Us oferim el Baròmetre Trend Score – Segon Semestre 2018, CLIQUEU AQUÍ

Per: Control Publicidad
Font imatge: Caligráfico i Trend Score