Skip links

En el que va de segle els diaris locals s’han comportat millor en termes de vendes que els estatals

Com és sabut, entre 2000 i 2017 s’ha produït una intensa caiguda en termes de vendes (subscripcions i venda en quioscs) de la premsa impresa a Espanya. Aquesta caiguda, però, ha estat més acusada en els diaris estatals que en els locals.

Segons un estudi realitzat per DigiMedios a partir de les dades certificats per OJD, en el que va de segle els quatre diaris nacionals van perdre un 62% de les seves vendes, des dels 923.071 exemplars que sumaven el 2000 què es canalitzaven a través del quiosc i les seves subscripcions fins als 352.745 exemplars de 2017 (últim any del qual es coneixen controls oficials per a tots els diaris).

Per la seva banda, els diaris locals (regionals i/o provincials) van cedir el 52% de les seves vendes al passar de 1.325.616 a les 634.913 còpies. Aquestes xifres recullen les corresponents als diaris líders a cada província i només s’han tingut en compte les capçaleres que tenien certificats tots els anys. Atès que el comportament dels diaris líders sol ser una mica millor que el de les segones i terceres capçaleres, és raonable suposar que el descens en termes totals del mercat de la premsa local hagi estat una mica més gran.

Resulta significatiu comprovar com la caiguda de les vendes dels diaris locals va ser constant des del començament del segle, mentre que els nacionals van aconseguir mantenir-les fins al començament de la crisi econòmica en 2008.

Subscripcions
Cal destacar que la trajectòria dels dos components estudiats -subscripcions i vendes- no ha estat homogènia. Així els diaris estatals han aconseguit en aquests 18 anys incrementar el seu nombre de subscriptors en un 80%, mentre que els diaris locals només ho han fet en un 5%. En qualsevol cas, el volum total dels subscriptors d’aquests dos grups de diaris només suma 304.172 abonats i el 70% d’ells ho són de diaris locals.

Tot i que les mètriques i els comportaments dels consumidors varien molt entre el món analògic del paper i el món digital, l’estretor del primer en termes de subscripcions probablement sigui una referència a considerar pels que es plantegen establir sistemes de cobrament per continguts i murs de pagament.

NOTA: Podeu veure el gràfic interactiu en aquest enllaç.

Per: Luis Palacio / Digimedios