Skip links

Resistir-se a innovar, el perill de futur més gran per als mitjans, segons els editors

Segons el World News Publishers Outlook 2017 de WAN-IFRA els editors creuen que la innovació serà clau en els models de negoci del futur. Mirant cap als models de negoci del futur, quin és el major risc a què s’enfronten els mitjans d’informació? Segons un estudi de WAN-IFRA no són les fake news ni una major irrupció en els gustos de les persones per part de Google o Facebook. L’enquesta World News Publishers Outlook 2017 revela que la majoria dels editors creuen que aquest risc predominant és la “reticència a innovar”.

L’estudi, que analitza prop de 250 respostes d’executius de 68 països, mostra una relació estadísticament significativa entre la cultura de innovació en les empreses i el seu correcte acompliment financer a través de nous models de negoci. De fet, segons les dades de la mateixa enquesta, no només és opinió dels editors, sinó que les empreses que donen prioritat a la innovació són més propenses a reportar èxit empresarial i financer en comparació amb les empreses que no ho fan.

 

Nous ingressos.- Segons l’enquesta de WAN-IFRA, les perspectives de futur de les empreses de mitjans depèn de la mesura en què puguin diversificar les seves fonts d’ingressos. De fet, set de cada deu dels editors enquestats creuen que a curt termini (en els propers 12 mesos) necessitaran que fins a un terç dels seus ingressos provinguin de fonts no tradicionals (és a dir, la publicitat tradicional i les vendes de contingut) per satisfer les expectatives d’ingressos de la companyia.

Una xifra que creix quan es demana als editors que pensin en el mig termini (de 3 a 5 anys). El 24% dels enquestats esperen que més de la meitat dels seus ingressos hauran de venir llavors d’aquests nous fluxos.

L’estudi conclou que el compliment de futures metes d’ingressos requerirà un èmfasi significatiu en la innovació per part dels líders dels mitjans de comunicació. D’aquesta manera augmentaran la probabilitat d’ èxit de la seva empresa de manera molt significativa si són models de rols d’innovació eficaços.

 

De: Wan-Ifra

Font imatge: Asociación de Medios de Información