Skip links

La Xarxa Global d’Editors ha llançat un centre de periodisme de dades

El periodisme de dades és una part fonamental del desenvolupament i innovació de les redaccions, però els que treballen en aquest camp solen trobar-se disseminats per diferents llocs, com les indústries. En una àrea amb   especialitzacions i tecnologies que canvien ràpidament, la col·laboració entre fronteres i disciplines és clau per a l’èxit. La Xarxa Global d’Editors (GEN, en la sigla en anglès), amb seu a París, té com a objectiu abordar aquesta disparitat mitjançant el llançament del Data Journalism Den, un centre en línia dedicat a tot el relacionat amb el periodisme de dades.

Teemu Henriksson, qui assumirà el càrrec de director, diu que a mesura que el camp del periodisme de dades emergeix dels marges i entra en el corrent principal, hi ha un grup creixent de persones interessades però també descentralitzades. “Hi ha llocs que s’ocupen del periodisme de dades”, diu Henriksson, “però no hi ha una sola plataforma o centre que reuneixi totes aquestes idees d’una manera centralitzada”. La col·laboració, o el que anomenem a la plataforma ‘matchmaking’ (aparellament) és el gran desafiament que s’està abordant.

Per aconseguir això, han organitzat el lloc en cinc seccions: notícies, comunitat, matchmaking, magatzem de dades i llocs de treball. La secció de notícies s’usarà per ressaltar les històries, les visualitzacions, les eines i les millors pràctiques del periodisme de dades, en un intent d’actualitzar i inspirar als usuaris. Això també apareixerà en un  newsletter  que s’enviarà els dilluns, dimecres i divendres de cada setmana. Que serà com una finestreta única als interessats en el periodisme de dades. 

Tant la secció de comunitat com la de matchmaking es faran servir per abordar l’objectiu principal de GEN: la col·laboració. Si bé la secció de comunitat tindrà com a objectiu fomentar la creació de xarxes, amb perfils detallats i la possibilitat d’enviar missatges directes per contactar a altres usuaris, la secció de matchmaking serà més específica. Es concep aquesta secció com un lloc on les persones poden buscar col·laboradors per a projectes específics; professionals independents, redaccions, dissenyadors i tecnòlegs poden connectar-se entre països i fronteres per crear històries basades en dades.

Un altre desafiament per als periodistes de dades és compartir eines i dades. Encara que molts publiquen les seves dades i codis juntament amb els seus articles, pot ser difícil per a altres ubicar conjunts complets de dades i eines online. “Aquí és on esperem ajudar”, diu Henricksson, mitjançant la catalogació de dades i eines que ja estan disponibles al magatzem de dades del Den. La secció final estarà dedicada específicament a ofertes d’ocupació en el rubro.

Finançat per Google Digital News Initiative i Open Society Foundations, el lloc està obert a periodistes, programadors, dissenyadors, empreses, ONG i qualsevol altre interessat. El Den ha estat llançat públicament la darrera setmana de març. Més informació en aquest link.

Per Ijnet.org
Font imatge: datajournalismden.org